פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 10/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה בסבב טלפוני בין חברי המליאה ב - 21/11/19.

בישיבת המליאה 9/2019 החליטה המועצה לאשר פתיחת חשבון בבנק מוניציפלי (דקסיה) לשם מתן אפשרות לבצע את פרויקט המחשוב בבית הספר האזורי מגילות.

 

נוסח ההחלטה בפרוטוקול 9/2019 לא תואם לדרישות הבנק.

 

להלן הנוסח  הנדרש ע"י הבנק:

הצעת החלטה: המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס. חשבון פיתוח וחשבון מענקי פיס במוניציפל בנק בע"מ.

 

הצבעה בסבב טלפוני:

אריה כהן – מאשר

אפי מושקטו – מאשר

איתי מאור - מאשר

רונן בר אברהם – מאשר

פרחית אלדן – מאשרת

איציק דניאל – בחו"ל

אילן בנוביץ – מאשר

צחי רביב – מאשר

עמית וייס – מאשר

חיים לוי – מאשר

מרקו בוזגלו – מאשר

סוזי שלו - מאשרת

החלטה: הצעת ההחלטה הנ"ל מאושרת ברוב קולות.

 

בכבוד רב,

אריה כהן

ראש המועצה

 

 

העתק:

עו"ד יזהר דגני  - יועמ"ש

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft