פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 7/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 29/8/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

איציק דניאל, פרחית אלדן                                       -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

 

חסרים:

אפרים מושקטו, רונן בר אברהם, איתי מאור,  צחי רביב, אילן בנוביץ', מרקו בוזגלו

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, איריס כוכבי, אורית הרשטיג, אוריאל אהרונוב, דנון יצחק, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 6/2019.
 3. תברי"ם.
 4. פרויקטים החטיבה להתיישבות.
 5. אישור הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/19.
 6. דו"ח ביקורת מבקרת הפנים.
 7. אישור זכות חתימה בחשבונות הניהול העצמי של ביה"ס למנהלת דנה לוי.
 8. אישור זכות חתימה לחשבונות המועצה לגב' אנה הלאלי.
 9. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. סולארי - הפרויקט הסולארי על גגות מבני הציבור (גג המועצה, גגות בית הספר, גג אולם הספורט) בשלבי סיום. מתוכנן פרויקט סולארי על מגרשי הספורט בבית הספר ובקנה גם פרויקט סולארי קרקעי.
  2. תחבורה - חברת נתיבי ישראל השלימה את העבודות על כביש 90 בחציית נחל קדרון. בימים הקרובים תחל עבודה בצומת העוקף להתקנה של רמזור במקום. מתוכנן רמזור גם בצומת אלמוג, הביצוע יהיה ככל הנראה בשנה הבאה. יש כוונה לטפל בצומת הלידו, המועצה "מכוונת את מהנדסי נתיבי ישראל" לתכנן מעגל תנועה בצומת.
  3. חינוך - אנו בעיצומה של הערכות לפתיחת שנת הלימודים. שושי אורון, מנהלת מח' החינוך, נכנסה באופן חלק לתפקיד. מתקיים תהליך עם חברת ערי חינוך לגיבוש אסטרטגיה רחבה בתחום החינוך. בשנת תש"פ יהיה גן פעיל בכל אחד מישובי המועצה. אריה הדגיש כי קיומו של גן בכל ישוב חיוני לתהליך הצמיחה הדמוגרפית ,אותו חרטה המועצה על דגלה. אריה ציין שהמועצה האזורית תמר העמידה אוטובוס שיאסוף את תלמידי ורד יריחו בבקרים לבית הספר בעין גדי. חיים שאל מה קורה עם בית הספר הפיראטי באבנת, אריה השיב שבהתאם להנחיית משרד החינוך המועצה תפעל על פי החוק ותפעל לסגירת המסגרת שצצה באבנת שאין לה אישור של משרד החינוך.
  4. כח אדם - אריה עדכן כי מעין סימון, העוסי"ת שהיתה מופקדת על הקמת צוותי הצח"י ועל הפעילות של האזרחים הוותיקים ,מסיימת לעבוד במועצה בסוף חודש זה. המועצה פרסמה מכרז לאיוש משרד עו"ס וותיקים, יש למשרה זו חצי תקן מאושר ממשרד הרווחה.
  5. המשרד לשיתוף פעולה אזורי -  נציגות של המשרד לשיתוף פעולה אזורי ביקרה במועצה. המועצה עושה מאמצים להדק את קשרי העבודה עם משרד זה.
  6. ביקור ניר ברקת - ניר ברקת וצוות שעוסק בפרויקט " ישראל צומחת" ביקרו במועצה. ניר ברקת הציג את הפרויקט של "ישראל צומחת". יש בתכנית פרק שלם העוסק בפיתוח יו"ש.
  7. ביקור מועצה אזורית מטה בנימין - ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, ומנהלי מחלקות המועצה ביקרו אצלינו. למטה בנימין חוף בבעלותה אצלינו (חוף נווה מדבר).
  8. משרד הפנים מחוז יו"ש - הגב' תמי נאסה, הממונה על הישובים היהודיים ביו"ש ביקרה במועצה עם צוות עובדי המחוז. הממונה על המחוז הביעה נכונות לסייע בנושאים בהם המועצה שלנו מתקשה בעיקר במנהל האזרחי.
  9. החברה להגנות ים המלח - אריה עדכן בנושא התכנון התיירותי עליו שוקדת החברה להגנות ים המלח. יש כוונה להעביר את תכנון התב"ע באתר הטבילה לחל"י.
  10. ארץ המנזרים - אריה עדכן שמתוכנן סיור בארץ המנזרים, זאת לאור התקדמות משמעותית בפינוי המוקשים מהמתחם.
  11. מנהל אזרחי - אריה עדכן כי המנהל האזרחי מעודד יזמים המתעניינים בפיתוח מלונאי בצפון ים המלח. יזם כזה נפגש עם אוריאל, מהנדס המועצה, וגילה עניין בהקמת בית מלון במקום.
 1. אישור פרוטוקול 6/2019 
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 6/2019.
 1. תברי"ם
  1. תב"ר 305 – תכנון ושיפוץ  של  מבנה למחלקה לשירותים חברתיים
   הגדלת התב"ר ב- 452,653 ₪ מענק מפעל הפיס
   ההגדלה מיועדת לביצוע הפרויקט  .
   סכום התב"ר העדכני 497,653 ₪
   החלטה: תב"ר 305 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 310 - הלוואת פיתוח 2,000,000 ₪
   העברת סך של 83,232 ₪ לתב"ר 349 (סקייט פארק ורד יריחו)
   העברת סך של 75,000 ₪ לתב"ר 350 (פאמפטרק בבית הערבה)
   העברת הסכומים נעשית מכספי הפיתוח של הישובים על מנת ליצור את המצ'ינג הנדרש על ידי משרד החקלאות בפרויקטים שתוקצבו עבור ורד יריחו ובית הערבה.
   החלטה: תב"ר 310 כולל השינויים בו מאושר פה אחד
  3. תב"ר 326 - רענון רכב ביטחון קלי"ה
   הגדלת התב"ר בסך של 68,073 ₪ - תמורה ממכירת הרכב הישן.
   סכום התב"ר לאחר ההגדלה 213,073 ₪
   החלטה: תב"ר 326 כולל ההגדלה בו  מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 327 - רענון רכב ביטחון מצפה שלם
   הגדלת התב"ר בסך של 75,777 ₪ - תמורה ממכירת הרכב הישן.
   סכום התב"ר לאחר ההגדלה 220,777 ₪
   החלטה: תב"ר 327 כולל ההגדלה בו  מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 328 - רענון רכב ביטחון ורד יריחו
   הגדלת התב"ר בסך של 60,366 ₪ - תמורה ממכירת הרכב הישן.
   סכום התב"ר לאחר ההגדלה 205,366 ₪
   החלטה: תב"ר 328 כולל ההגדלה בו  מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 329 - רענון רכב ביטחון בית הערבה
   הגדלת התב"ר בסך של 51,226 ₪ - תמורה ממכירת הרכב הישן.
   סכום התב"ר לאחר ההגדלה 196,226 ₪
   החלטה: תב"ר 329 כולל ההגדלה בו  מאושר פה אחד.
  7. תב"ר 346 - חג גדיד
   45,000  ₪ מענק מפעל הפיס
   7,500 ₪ מענק משקי הדרום
   סכום התב"ר 52,500 ₪
   החלטה: תב"ר 346 מאושר פה אחד.
  8. תב"ר 348 - הנגשת קולנוע ישראלי
   10,000  ₪ מענק מפעל הפיס
   סכום התב"ר 10,000 ₪
   החלטה: תב"ר 348 מאושר פה אחד.
  9. תב"ר 349 - סקייט פארק ורד יריחו
   300,000  ₪ מענק משרד החקלאות
   83,232 ₪ העברה מתב"ר 310
   סכום התב"ר 383,232 ₪
   החלטה: תב"ר 349 מאושר פה אחד.
  10. תב"ר 350 - פאמפטרק ומתקני כושר בבית הערבה
   300,000  ₪ מענק משרד החקלאות
   75,000 ₪ העברה מתב"ר 310
   סכום התב"ר 375,000  ₪
   החלטה: תב"ר 350 מאושר פה אחד.
  11. תב"ר 351 - סימפוני
   20,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 351 מאושר פה אחד.​​​​​​​
  12. תב"ר 352 - סקר נכסי ארנונה
   280,000 ₪ מענק משרד הפנים
   סכום התב"ר 280,000 ₪
   החלטה: תב"ר 352 מאושר פה אחד.
  13. תב"ר 353 - שיקום המרחב הציבורי בבית הספר מגילות
   120,000 ₪ מענק משרד הפנים
   סכום התב"ר 120,000 ₪
   החלטה: תב"ר 353 מאושר פה אחד.
  14. תב"ר 354 - רכב ביטחון קדם ערבה
   170,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   סכום התב"ר 170,000 ₪
   החלטה: תב"ר 354 מאושר פה אחד.
  15. תב"ר 355 - מצלמה טרמית בורד יריחו
   150,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   50,000 ₪ השתתפות הישוב ורד יריחו
   סכום התב"ר 200,000 ₪
   החלטה: תב"ר 355 מאושר פה אחד.
  16. תב"ר 356 - שיקום מחסן נשק קדם ערבה
   18,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   סכום התב"ר 18,000 ₪
   החלטה: תב"ר 356 מאושר פה אחד.
  17. תב"ר 357 - הלוואת פיתוח 2019
   סכום ההלוואה 2,000,000 ₪
   תקופה 10-15 שנים
   ריבית פריים (כיום 1.75%).(עד  פריים  +  0.4%)
   עומס המילוות של המועצה כ- 8 מיליון ₪.
   ההחזר השנתי כ- 1 מיליון ₪
   החלטה: תב"ר 357 מאושר פה אחד.
  18. תב"ר 358 - פסטיבל יוצא לאור
   64,034 ₪ מענק משרד התרבות
   סכום התב"ר 64,034 ₪
   החלטה: תב"ר 358 מאושר פה אחד.
  19. תב"ר 359 - תכניות הפעלה לנוער ולצעירים
   488,837 ₪ מענק מפעל הפיס
   סכום התב"ר 488,837  ₪
   החלטה: תב"ר 359 מאושר פה אחד.
  20. תב"ר 360 - טיפול נקודתי  אבנת
   184,840 ₪ מענק החטיבה להתיישבות
   סכום התב"ר 184,840 ₪
   החלטה: תב"ר 360 מאושר פה אחד.
  21. תב"ר 361 - קירוי מגרשי ספורט בלוחות סולאריים בביה"ס
   834,000 ₪ מענק משרד הפנים
   סכום התב"ר 834,000 ₪
   החלטה: תב"ר 361 מאושר פה אחד.

 

רשימת תברי"ם לסגירה

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:

50 – גן ילדים אבנת

94 – מרכיבי ביטחון מצפה שלם

151 – פרויקט מציל"ה

208 – הלוואת פיתוח לעבודות תשתית

238 – סככות צל בחופי הרחצה

239 – הסדרת הירידה לים

243 – עבודות פיתוח ותשתית באלמוג

248 – עיקור וסירוס חתולי רכוב

254 – הלוואת פיתוח

264 – נהזי"ם 2017

265 – הסדרי העלאה והורדה באלמוג

287 – מציל"ה 2018

315 – חבורת הזמר מגילות

335 – תוספת למבנה פיס ושרותי חברה וקהילה

337 – תאורת ביטחון קדם ערבה

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. חטיבה להתיישבות - תשתיות בית הערבה

החטיבה להתיישבות הגדילה את התקציב אותו היא מייעדת לפיתוח תשתיות בבית הערבה. הסכום גדל ל- 1,800,000 ₪ במקום 1,500,000 ₪.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת השתתפות החטיבה להתיישבות בעבודות התשתית בבית הערבה ל- 1,800,000 ₪.

 1. דו"ח רבעוני ל- 30/6/19

הדו" הרבעוני ל- 30/6/19 הוצג לחברי המליאה ע"י רו"ח אלון מררי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/19.

 

 1. דו"ח ביקורת מבקרת הפנים

איריס כוכבי, מבקרת הפנים, הציגה את דו"ח הביקורת אותו הכינה בנושאים:

 1. הנגשה במרחב הציבורי לרבות מבני ציבור.

 

 1. דו"ח מעקב אחר המלצות מבקרת הפנים בנושא הערכות המועצה לחרום.

הדו"ח הוצג ונדון גם בוועדת הביקורת של המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מודה למבקרת הפנים על המלאכה. המועצה תעשה כל שביכולתה לשיפור תחום ההנגשה במבני ציבור ובמרחב הציבורי בכפוף למגבלת התקציב שיעמוד לרשותה. וכן, תמשיך לשפר את הערכות המועצה וישוביה בתחום החרום.

 

 1. בית ספר מגילות - ניהול עצמי - זכויות חתימה

לבית הספר מגילות שני חשבונות בנק המתנהלים בבנק הפועלים בסניף 436:

 • 110016 - חשבון ניהול עצמי .
 • 110040 - חשבון ניהול עצמי כספי הורים  .

דנה לוי מונתה כמנהלת לבית הספר האזורי מגילות.

אנה הלאלי מונתה כגזברית המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מורשי החתימה בחשבונות הניהול העצמי של בית הספר 110016 ו- 110040. המורשים יהיו: אריה כהן – ראש המועצה

                                                                           אנה הלאלי – גזברית המועצה

                                                                           דנה לוי – מנהלת ביה"ס

                                                                           אנט צנעני – מנהלית ביה"ס

חתימת שניים מבין הארבעה הנ"ל בצירוף חותמת המועצה יחייבו את חשבונות הניהול העצמי  110016 ו- 110040 המתנהלים בבנק הפועלים סניף 436.

 

 1. אישור זכויות חתימה לגב' אנה הלאלי פנין - גזברית המועצה

אנה נכנסת לתפקידה כגזברית המועצה ב- 1/9/19.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן זכויות חתימה לאנה הלאלי פנין. זכות החתימה תנתן בכל חשבונות הבנק של המועצה וכן בכל התחייבות המועצה.

מורשי החתימה בשם המועצה החל מ- 1/9/19 הם:

אריה כהן – ראש המועצה

אנה הלאלי פנין – גזברית המועצה.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב' אורית הרשטיג – הממונה על מעמד האישה

עו"ד יזהר דגני – יועמ"ש ראש המועצה

מר דוד בלאו - מזכיר

לנוכחים

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft