פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 6/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב – 27/6/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                            -  אלמוג

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אפי מושקטו, איתי מאור                                         -  קלי"ה

איציק דניאל                                                            -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

 

חסרים:

פרחית אלדן, סוזי שלו, רונן בר אברהם, מרקו בוזגלו, עמית וייס.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רוחמה זקן, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 5/2019.
 3. תברי"ם.
 4. צו ארנונה 2020.
 5. פרויקטים חטיבה להתיישבות.
 6. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. מט"ש אלמוג - החלו העבודות במט"ש אלמוג. הפרויקט אמור להסתיים תוך כ- 6 חודשים. במקביל הקבלן שזכה בעבודות במט"ש קלי"ה מתארגן לתחילת העבודות.
  2. הנחות במס לישובי המועצה - כתוצאה מהשיתוק שיש בתפקוד הממשלה והכנסת בשל היות הממשלה ממשלת מעבר, היה חשש שבסוף חודש יוני יבוטלו  הקלות המס בחלק מישובי המועצה.
   נעשתה עבודה מול חברי כנסת שקרובים להתישבות, רם גבע ואלון שוסטר, והקלות המס הוארכו וישארו בתוקף לפחות עד סוף השנה הנוכחית. לאחר כינון הממשלה החדשה והכנסת החדשה אחרי הבחירות בספטמבר השנה ,יחודשו המאמצים לגרום לכך שהקלות המס יעוגנו באופן  יציב ולאורך זמן  .
  3. ועדת חינוך - התקיימה ישיבה של ועדת החינוך עם מנהל התיכון בעין גדי. יש כוונה למסד את השותפות שלנו בבית הספר בעין גדי. שושי אורון המחליפה של אודי איזק בתחום החינוך נכנסה בביטחה ל"נעליו" של אודי.
  4. אבי רואה - עוזר שר הביטחון להתישבות - אריה עדכן כי נקבעו עם אבי רואה שתי ישיבות. האחת, לקידום הטיפול בבקעת הירדן, מעלה אפרים ומגילות. יש כוונה לקדם החלטת ממשלה בנושא הבקעה וים המלח. פגישה נוספת מתוכננת עם שימי דניאל מנכ"ל החברה הממשלתית להגנות ים המלח על מנת לקדם פרויקטים תיירותיים במרחב המועצה.
  5. חילופי גברי במינהל האזרחי - ביום א' הקרוב מתחלף ראש המינהל האזרחי. גם מח"ט הבקעה אמור להתחלף. כמו כן, מתחלף מג"ד לביא הבקעה. אנו מאחלים לראש המינהל הנכנס בהצלחה במילוי תפקידו.
  6. סקר נכסי ארנונה - חברת מילגם זכתה במכרז לביצוע סקר נכסי ארנונה אצלינו. בכוונתינו להתחיל בסקר הנכסים בתחומי הישובים. סקר הנכסים ילווה בהסברה לתושבי המועצה על מנת לקבל שיתוף פעולה רחב ככל שניתן להצלחת ביצוע הסקר.

 

 1. אישור פרוטוקול 5/2019
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 5/2019.
 2. תברי"ם
  1.  תב"ר 336 - פעולות חברה וקליטה 2018,2019
   הקטנת התב"ר ב- 51,365 ₪ ממענק החטיבה להתישבות
   סכום התב"ר העדכני 1,154,531 ₪
   החלטה: תב"ר 336 כולל ההקטנה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 345 - תרבות יהודית 2019
   29,415 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר 345 מאושר פה אחד
  3. תב"ר 346 - חג גדיד 2019
   45,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 346 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 347 - תכנית אסטרטגית לחינוך
   105,000 ₪ העברה מעודפים משנים קודמות
   החלטה: תב"ר 347 מאושר פה אחד.

רשימת תברי"ם לסגירה

תברי"ם שהסתיימה בהם הפעילות:

80  -  שילוט בחופי רחצה

240 - בטיחות בדרכים 2017

288 - ציוד לצוותי צח"י

292 - סל תרבות עירוני

295 - תרבות יהודית שוטף

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התברי"ם הללו.

 1. צו ארנונה 2020 עו"ד יזהר דגני הציג בפני חברי המליאה את השינויים המתוכננים בצו הארנונה לשנת 2020.

מליאה זו דנה ארוכות בשינויים האמורים במסגרת צו  הארנונה לשנת  2019, ואישרה את השינויים האמורים אולם עד היום טרם נתקבלה תשובה ממשרד  הפנים  לגבי  צו  הארנונה לשנת  2019 .

ולכן מוגשת לפני המליאה הצעה לצו  ארנונה לשנת 2020  המכילה את אותם השינויים אשר  מליאת  המועצה אישרה בעבר  .

חיובי הארנונה לשנת 2019 נשלחו לפי תעריפי הצו של 2018, בעדכון שיעור העלאה "האוטומטי" בהתאם להנחיות משרד הפנים.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו הארנונה לשנת 2020 כולל השינויים המוצעים בו. הצו יהיה בתוקף רק לאחר אישור משרד הפנים ומשרד האוצר. האישור יתכן ויהיה גורף לכל השינויים המוצעים ויתכן שיהיה חלקי (רק לחלק מהשינויים המוצעים).

 

 1. פרויקטים חטיבה להתיישבות

בכוונת החטיבה להתישבות לסייע למועצה ולישוביה בפרויקטים הבאים:

 

ישוב

הפרויקט

השתתפות החטיבה

בית הערבה

שדרוג תשתיות

1,500,000 ₪

קלי"ה

תכנון מתחם קהילתי

124,588 ₪

מצפה שלם

שיפוץ והצבה קראווילות מכינה

415,293 ₪

 

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את קבלת הסיוע מהחטיבה להתישבות בפרויקטים לעיל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב' אורית הרשטיג – הממונה על מעמד האישה

עו"ד יזהר דגני – יועמ"ש ראש המועצה

מר דוד בלאו - מזכיר

לנוכחים

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft