פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 5/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 6/6/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                            -  אלמוג

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אפי מושקטו, רונן בר אברהם, איתי מאור              -  קלי"ה

איציק דניאל                                                            -  ורד יריחו

עמית וייס                                                                -  אבנת

חיים לוי, מרקו בוזגלו                                             - מצפה שלם

 

חסרים:

פרחית אלדן

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, אורית הרשטיג, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 4/2019.
 3. תברי"ם.
 4. אישור העסקה בחוזה בכירים – אנה הלאלי  .
 5. אישור הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/19.
 6. אישור הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/18.
 1. אישור הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/18.
 2. אישור הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18.
 3. מינוי סגן לראש המועצה.
 4. פעילותו של אריה כהן בעמותת אור למשפחות.
 5. הסמכת ועד מקומי בית הערבה למתן שירותים מוניציפליים.
 6. חטיבה להתיישבות – אישור פרויקטים:
 1. טיפול נקודתי אבנת - 150,000 ₪.
 2. בינוי ותשתיות באבנת - 1,150,000 ₪.
 3. פרויקט מחולל שינוי במצפה שלם - 500,000 ₪.
 1. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  • אריה עדכן כי צו הארנונה לשנת 2020 יובא לאישור המליאה בישיבה המתוכננת ל- 27/6/19. עדיין לא קיבלנו תשובה לבקשתנו לאישור חריג של צו הארנונה לשנת 2019. שיעור העדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה לשנת 2020 הוא 2.58%.
  • עוזר שר הביטחון להתישבות - מר קובי אלירז, עוזר שר הביטחון להתישבות סיים את תפקידו. מחליף אותו אבי רועה, מי שהיה ראש הנועצה האזורית מטה בנימין.
  • המינהל האזרחי - ראש המינהל האזרחי, תא"ל אחוות בן חור, סיים את תפקידו, מחליף אותו ראסן עליאן.
  • מלון מגרש 12 תב"ע 608 - היזמים של המלון הגישו תכניות ראשוניות להקמת מלון בצפון ים המלח. התכניות נבחנות ע"י מחלקת ההנדסה במועצה.
  • כנס ישראל צומחת - ניר ברקת - אריה עדכן על הכנס אותו ארגן ניר ברקת, הפיתוח של אתר הטבילה עלה כנושא בכנס.
  • משרד החקלאות - רותי פרום ממינהל הפיתוח במשרד החקלאות ביקרה במועצה. הובעה הערכה רבה לביצוע המהיר של מתקני המשחקים והסככות במסגרת החלטת ממשלה 358 בישובים: אלמוג, ורד יריחו, בית הערבה ומצפה שלם.
  • ורד יריחו - מונה יו"ר חדש לאגודה החקלאית בורד יריחו. שמו יעקב גזית מהישוב אלון. מאחלים לו הצלחה בתפקיד.
  • חינוך - אודי איזק סיים את עבודתו במועצה כמנהל מחלקת החינוך , מחליפה אותו שושי אורון. במועצה פועלת ועדת חינוך המעצבת מדיניות בתחום החינוך במועצה.
  • המשרד לשיתוף פעולה אזורי - הוגשו קולות קוראים למשרד לשיתוף פעולה אזורי. האחד בתחום שיתוף פעולה עם ירדן ("סמוכות גדר"), השני בתחום פסטיבלים ואירועי תרבות.
  • בולענים - בית המשפט המחוזי בחיפה פסק בתביעה של עידן שדמי נגד המועצה והמדינה, שנפל בשנת 2009 לבולען בנחל דרגה. באותה תקופה היה למועצה כיסוי ביטוחי לניזקי בולענים . השופט פסק שהמועצה והמדינה התרשלו במילוי חובותיהן בהגנה על שלום הציבור. פסק הדין הועבר ללשכת ראש הממשלה שם דנו בסוגיות הכיסוי הביטוחי לסיכוני הבולענים מבלי שניתן עד היום כיסוי ביטוחי הולם (כיום  אין  לנו  כיסוי ביטוחי לסיכוני בולענים הכיסוי הוחרג ע"י חברת הביטוח).

 

 1. אישור פרוטוקול 4/2019: החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 4/2019.
 2. תברי"ם
  1. תב"ר 280 - חג גדיד
   הגדלת התב"ר ב- 64,271 ₪ מעודפים משנים קודמות
   סכום התב"ר העדכני 263,271 ₪
   החלטה: תב"ר 280 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 330 - שלום שבת
   הגדלת התב"ר ב- 13,360 ₪ תשלום ע"י משתתפי האירוע
   סכום התב"ר העדכני 34,000 ₪
   החלטה: תב"ר 330 כולל הגדלה בו מאושר פה אחד
  3. תב"ר 329 - תאורת ביטחון קדם ערבה
   200,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 329 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 340 - מניעת נשירת תלמידים
   33,072 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר 340 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 341  - תרבות ואקולוגיה
   271,260 ₪ מענק המשרד לשיתוף פעולה אזורי
   27,126 ₪ העברה מעודפים משנים קודמות
   החלטה: תב"ר 341 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 342 - רכש קליינט לממסר קשר
   10,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 342 מאושר פה אחד.
  7. תב"ר 343 - מערכת G.I.S
   50,450 ₪
   25,225 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   25,225 ₪ העברה מעודפים משנים קודמות
   החלטה: תב"ר 343 מאושר פה אחד.
  8. תב"ר 344 - סקר נגישות
   42,120 ₪
   17,497 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   24,623 ₪ העברה מעודפים משנים קודמות
   החלטה: תב"ר 344 מאושר פה אחד.
  9. תב"ר 250  - הקמת צוותי צח"י
   181,200 ₪
   96,960 ₪ מענק משרד הרווחה
   84,240 ₪ העברה מעודפים משנים קודמות
   החלטה: תב"ר 250 מאושר פה אחד.

 

 1. אישור העסקה בחוזה בכירים – אנה הלאלי – גזברית

אנה הלאלי התקבלה לעבוד במועצה כגזברית. ועדת הבחינה לכ"א מצאה אותה ראויה לביצוע התפקיד.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד העסקתה של אנה הלאלי בחוזה בכירים (100% משרה). שכרה יהיה 60% משכר בכירים בהתאם לטבלאות אותן מפרסם משרד האוצר. נוסח החוזה בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

 1. דו"ח רבעוני 31/3/19.

רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/19 בפני חברי המליאה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 31/3/19.

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18 של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות

רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות בפני חברי מליאת המועצה. הדו"ח אושר ע"י דירקטוריון החברה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18.

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18 של החברה הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה

הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/18 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. הדו"ח אושר ע"י דירקטוריון החברה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה  ל- 31/12/18.

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18 של המועצה.

רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הכספי המבוקר של המועצה ל- 31/12/18 בפני חברי מליאת המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18.

 

 1. מינוי סגן לראש המועצה

אריה ציין שיש חובה למנות סגן לראש המועצה, אריה הציע את אפי מושקטו כסגנו.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי של אפי מושקטו כסגן של ראש המועצה שלא בשכר.

 

 1. פעילותו של אריה כהן בעמותת אור למשפחות

אריה ציין שהוא פעיל בעמותת אור למשפחות העוסקת בליווי משפחות שכולות. התברר לאריה שיש להביא נתון זה לידיעת ואישור המליאה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פעילותו של אריה כהן בעמותת אור למשפחות.

 

 1. הסמכת הועד המקומי - בית הערבה למתן שירותים

הוצג מסמך הסמכה לועד המקומי של בית הערבה למתן שירותים מוניציפליים בישוב בית הערבה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסמכת הועד המקומי של בית הערבה לספק שירותים מוניציפליים בישוב בהתאם למסמך שהוכן ע"י היועץ המשפטי של הועד המקומי.

 

 1. החטיבה להתישבות - פרויקטים

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את טיפול החטיבה להתישבות בישובים אבנת ומצפה שלם בפרויקטים הבאים:

 1. טיפול נקודתי אבנת 150,000 ₪.
 2. בינוי ותשתיות באבנת 1,150,000 ₪.
 3. פרויקט מחולל שינוי במצפה שלם 500,000 ₪.

 

 1. שונות
  1. אריה הודה לחברי ועדת המכרזים של המועצה על תפקודם במסגרת ועדת מכרזים.
  2. אריה הודה לאודי איזק על תפקודו כמנהל מח' החינוך במועצה במשך תקופה ארוכה ואיחל לו הצלחה בתפקידו החדש בכרמיאל.                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    ‏‏לכידה2

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

רו"ח אלון מררי

לנוכחים

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft