פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 4/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 4/4/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                            -  אלמוג

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אפי מושקטו, רונן בר אברהם                                  -  קלי"ה

פרחית אלדן, איציק דניאל                                      -  ורד יריחו

עמית וייס                                                                -  אבנת

 

חסרים:

חיים לוי (שוהה בחו"ל), שחר דרורי, איתי מאור.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, איריס כוכבי, רוחמה זקן,  דרור סיני, חביב כץ, דוד בלאו, יצחק דנון.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 3/2019.
 3. תברי"ם.
 4. חטיבה להתיישבות – פרויקטים בתכנית העבודה של החטיבה.
 5. הצגת תכניות עבודה לשנת 2019
 6. שונות.                                                                                                                                 

 

 1. אינפורמציה:
  1. מח"ט הבקעה - התקיימה פגישה עם מח"ט הבקעה . עלה בפגישה נושא הפיתוח של אתר בית הערבה ההסטורית. יש הסכמה לפתח את האתר, משרד הביטחון מוכן להקצות לכך משאבים כספיים אולם הבירוקרטיה לא מאפשרת את ביצוע הפיתוח הנדרש (האתר ממוקם מעבר לגדר המערכת ואין במקום תב"ע מאושרת).
  2. גדר המערכת - אריה עדכן כי יש כוונה להעתיק את גדר המערכת מאזור אתר הטבילה ועד שפך הירדן, מזרחה. העתקת הגדר תשחרר קרקעות מסטטוס של שטח צבאי סגור ותאפשר שימוש חקלאי במרחב שיתפנה.
  3. תביעות משפטיות -  אריה עדכן כי מתנהלות שתי תביעות משפטיות כנגד המועצה. האחת בגין גביית דמי כניסה לחוף קלי"ה, תביעה שהוגשה גם נגד קיבוץ קלי"ה המפעיל את החוף וגם נגד המינהל האזרחי. השניה, תביעה של פועל שנפגע במטע התמרים של רענן עבדי מורד יריחו בעת שעבד במטע. בשתי התביעות המועצה מיוצגת ע"י משרדי עו"ד אותם שכרה חברת הביטוח של המועצה.
  4. חינוךאריה עדכן שאודי איזק, מנהל מח' החינוך, התקבל לעבוד כמנהל אגף החינוך בכרמיאל והוא אמור לסיים את עבודתו במועצה. נעשים מגעים מול משרד הפנים לקבל אישור לשינוי במבנה הארגוני של המועצה שיאפשר איוש תפקיד מנהל מח' החינוך במתכונת שונה מזו שהיתה. ועדת החינוך של המועצה התכנסה ונקבעו סדרי עבודת הועדה.
  5. ועדת האות - ביה"ס מגילותבית הספר מגילות זכה בהכרה של ועדת האות של משרד החינוך עבור  תכניות לימודיות ייחודיות וחדשניות הפועלות בבית הספר.
  6. איכות הסביבהאריה עדכן כי התקבלה התראה מהמשרד להגנת הסביבה המופנית למצפה שלם ולמועצה על פסולת חקלאית המפוזרת בשטחי החקלאות של קיבוץ מצפה שלם. ההתראה לקיבוץ מצפה שלם היא בגין אי פינוי הפסולת החקלאית וההתראה למועצה היא בגין אי בצוע אכיפה. אריה ציין כי הניסיונות אותם עשתה המועצה למציאת פתרון לגזם חקלאי ולפסולת ניילון לא הניבו  את  התוצאה המיוחלת. אריה הדגיש כי האחריות לטיפול בפסולת החקלאית היא של המגדלים.
  7. מו"פהתקיימה ישיבה של הנהלת המו"פ. המו"פ בו שותפה המועצה מכסה שטח גדול מאוד ושותפות בו המועצות: מגילות, תמר, חבל איילות ומצפה רמון. תפקידו העיקרי של המו"פ: ליזום מחקרים בתחומים הרלוונטיים למועצות החברות בו. יש כוונה שהמו"פ יבצע ניטור של הזרימות בנחלים העוברים במרחב המועצה.
  8. תרבות – בשבוע הבא יתקיים אירוע של הפרויקט של רביבו בחוף נווה מדבר. האירוע הוא יוזמה של מחלקת התרבות של המועצה   בשיתוף עם חוף נווה מדבר ומחלקת תרבות יהודית משרד החינוך.
  9. יום המעשים הטובים – בשבוע הבא יתקיים יום המעשים הטובים במרחב המועצה. האירוע הוא יוזמה של מח' הרווחה של המועצה.

 

 1. אישור פרוטוקול 3/2019
 2. : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 3/2019.

 

 1. תברי"ם
  1. תב"ר 47 - פיתוח תשתיות באבנת
   הגדלת התב"ר ב- 540,000 ₪ מענק   משרד  השיכון

   סכום התב"ר העדכני 6,239,032 ₪
   החלטה: תב"ר 47 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 250 – הקמת צוותי חוסן וחירום בישובי המועצה
   הגדלת התב"ר ב- 60,000 ₪ מקרנות הרשות
   סכום התב"ר העדכני 181,200 ₪
   החלטה: תב"ר 250 כולל הגדלה בו מאושר פה אחד
  3. תב"ר 334 – טיפול נקודתי אבנת
   221,673 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   החלטה: תב"ר 334 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 335 – שיפוץ מבנה פיס לשרותי רווחה
   189,775 ₪
   62,626 ₪ מענק משרד הרווחה
   127,149 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 335 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 336 – פעולות חברה וקליטה 2018-2019
   1,205,896 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   החלטה: תב"ר 336 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 337 – תאורת ביטחון קדם ערבה
   150,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 337 מאושר פה אחד.
  7. תב"ר 338 – פרסום ושיווק מצפה שלם
   250,000 ₪ מענק משרד השיכון
   החלטה: תב"ר 338 מאושר פה אחד.

 

 1. פרויקטים החטיבה להתישבות

בתכנית העבודה של החטיבה להתישבות מופיעים הפרויקטים הבאים:

 1. פעולות חברה וקליטה 2018-2019 – היקף הפעילות 1,722,682 ₪

                                                          השתתפות החטיבה 1,205,677 ₪.

 1. טיפול נקודתי אבנת 2018 – במסגרת זו שני פרויקטים:

תכנון מעון יום לפי פרוגרמה של משרד הכלכלה 150,000 ₪ ופעולות חברה וקליטה באבנת.

היקף הפעילות 250,000 ₪

השתתפות החטיבה 221,673 ₪.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרויקטים הנ"ל.

אפי מושקטו ביקש הבהרה בנוגע לטיפול הנקודתי אותו מקבל ישוב כלשהוא, אריה הבהיר שבהתאם לקריטריונים של החטיבה להתישבות הטיפול הנקודתי ניתן לישוב "ינוקא" שזקוק לתמיכה עד שיתבסס.

 

 1. תכניות עבודה לשנת 2019
  חקלאות ומים
  חביב כץ הציג את יעדי מחלקת החקלאות וכן את החקלאות במספרים. עמית וייס שאל מה קורה עם המפגע התברואתי בנחל קדרון בשל הזרמת קולחין. אריה השיב שנושא הקולחין בנחל קדרון מטופל על ידי המינהל האזרחי. המינהל מקדם תכנית גדולה יחד עם הרשות הפלשתינאית לתפיסת המים לטובת השקיה בבקעת הירדן. אפי מושקטו שאל האם יש אפשרות להקצות קרקעות לתושבי ההרחבות. חביב השיב שהסוגיה הועלתה במסגרת עדכון הפרוגרמה החקלאית של הישובים. יש בעיה שכן הקצאת קרקע חייבת להיות מלווה בהקצאת מכסת מים ואין מספיק מים באזור.

  ביטחון
  דרור סיני הציג את פעילות מח' הביטחון בשנת 2018 ותכניות ל- 2019. אפי מושקטו ביקש שהמועצה תבחן בעזרת עו"ד יזהר דגני מה הפרוצדורה החוקית להפסקת העסקה של רבש"ץ בישוב. דרור הדגיש כי  שירותי החרום במועצה לא מספיק טובים. הנקודה של כיבוי אש במרכז שירותי החירום לא מאוישת באופן  רציף  זאת ע"פ הנחיית נציב הכבאות. הכיסוי של מד"א באמבולנס המוצב בנקודה במד"א חלקי ולא מהווה פיתרון הולם לשירותי מד"א באזור.
 2. שונות
  1. אפי ביקש לקבל דו"ח בנושא שכר ומשרות במועצה. אריה השיב כי יוגש למליאה הקרובה.
  2. רונן ואפי ביקשו שהמועצה תכין תכנית  אב  למערך רפואה טוב יותר.
  3. אפי ביקש שהמועצה תכין תכנית אב לביטחון ברמה של כל ישוב.

                                                                                                                      

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    ‏‏לכידה2

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

רו"ח אלון מררי

לנוכחים

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft