פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 3/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 14/3/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן   -  ראש המועצה

צחי רביב, אילן בנוביץ'   -  אלמוג

חיים לוי  -  מצפה שלם

איתי מאור, אפי מושקטו, רונן בר אברהם -  קלי"ה

פרחית אלדן, איציק דניאל -  ורד יריחו

עמית וייס -  אבנת

 

חסרים:

סוזי שלו, שחר דרורי.

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אורית הרשטיג, דנון יצחק, לירון סימון, אוריאל אהרונוב, דרור סיני, חביב כץ, דוד בלאו.

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 2/2019.
 3. תברי"ם.
 4. הצגת תכניות עבודה לשנת 2019- צמיחה דמוגרפית-דוברות, תרבות ותיירות.
 5. שונות.                                                                                                                                 

 

 1. אינפורמציה:
  1. אולם ספורט - חברת הביטוח המבטחת את רכוש המועצה הודיעה שהיא תכסה את הנזק שנגרם לרצפת הפרקט של אולם הספורט. נחתם הסכם עם חברת ספורט הדרום לביצוע פרקט במקום זה שניזוק.
  2. חנוכת מבנה המכינה במצפה שלם -  ב- 27/3/19 יתקיים טקס חנוכת מבנה המכינה במצפה שלם בנוכחות שר החקלאות, אורי אריאל ובנוכחות נציגי החטיבה להתיישבות.
  3. ביה"ס מגילות -  ב- 28/3/19 יתקיים טקס מטעם ועדת האות מטעם כל ישראל חברים, שהכירו בפעילות החינוכית הייחודית שנעשית בבית הספר מגילות.
  4. יום המעשים הטובים - בתאריך 02/04/2019  יתקיים אירוע של  יום  המעשים הטובים  במגילות  .האירוע מאורגן  ע"י  מחלקת  שירותים חברתיים של המועצה.
  5. שיתוף פעולה עם המועצה האזורית תמר - במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם מועצה אזורית תמר ומתוך מגמה לתת לכל מרחב ים המלח אופי אחיד ,יתבצעו פעולות נקיון במרחב המועצה, יוצב שילוט אחיד ויוסרו שלטים פיראטיים שהוצבו במרחב המועצה.
  6. ישיבה עם מנהלי הקהילות - בישיבה שהתקיימה עם מנהלי הקהילות סוכם על העסקת מדריך נוער אזורי. הישובים ישתתפו בעלות העסקתו.
  7. משטרת ישראל - יש שיתוף פעולה טוב בין המועצה ומשטרת ישראל. מתבצעים צעדים לשיפור תחושת הביטחון של תושבי המועצה וכן פעולות לצמצום הגנבות החקלאיות במרחב המועצה.

 

 1. אישור פרוטוקול 2/201
  החלטה:
  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 2/2019.

 

 1. תברי"ם
  1. תב"ר 295 - תרבות יהודית שוטף
   הגדלת התב"ר ב- 20,788 ₪
   סכום התב"ר העדכני 78,831 ₪
   החלטה: תב"ר 295 מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 307 - טיפול בלישמניה (זבוב החול)
   הגדלת התב"ר ב- 27,000 ₪ מקרנות הרשות
   סכום התב"ר העדכני 242,000 ₪
   החלטה: תב"ר 307 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד
  3. תב"ר 330 - שלום שבת
   20,640 ₪ מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר 330 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 331 - רכש ציוד צח"י לקלי"ה ולבית הערבה
   50,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 331 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 332 - רכש גרור כיבוי לקדם ערבה
   36,000 ש"ח
   18,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   18,000 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 332 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 333 - סככות לתחבורה ציבורית
   35,400 ₪ מענק משרד התחבורה
   החלטה: תב"ר 333 מאושר פה אחד.

 

 1. תכניות עבודה לשנת 2019
  1. מח' דוברות וצמיחה דמוגרפית לירון סימון הציגה את  הפעילות בתחום הדוברות והצמיחה הדמוגרפית. בשנת 2018 נקלטו בישובי המועצה 40 משפחות. יש שיתוף פעולה טוב עם ועדות הקליטה בישובים. אתר האינטרנט של המועצה שודרג ויש גידול משמעותי במספר הכניסות לאתר.
  2. תרבות, ספורט, חוגים ותיירות
   אורית הרשטיג הציגה את הפעילות בתחומי אחריותה יש גידול משמעותי בפעילות של גיוס משאבים חיצוניים למימון פעילות התרבות. כשני שליש מהפעילות בתרבות מממון ממשאבים חיצוניים ורק כשליש מקורו בתקציב השוטף של המועצה. אורית ציינה את אירועי הדגל אותם יוזמת המועצה: חגדיד והצעדה בעקבות ראשוני ים המלח. פעילות החוגים מנוהלת באופן יעיל, שיעורי הגביה ממשתפי החוגים גבוהה. בתיירות יש שיתוף פעולה טוב עם מ.א. תמר בעיקר ביריד שהתקיים בגני התערוכה.
   אפי מושקטו הציע לקיים חוגים בשעות הערב כשההסעה לחוגים תבוצע ע"י ההורים. מציע לפתוח חוג אנגלית.
   חיים לוי העיר כי חשוב לשלב את בני הנוער בישובי המועצה בתחומים של הדרכה וכן ליזום עבורם פעילות לא פורמלית.
   אריה השיב כי בדיוק למטרה זו מגויס מדריך נוער אזורי  .

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

רו"ח אלון מררי

לנוכחים

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft