פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 2/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 13/2/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

צחי רביב                                                                   -  אלמוג

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

איתי מאור, אפי מושקטו                                         -  קלי"ה

פרחית אלדן, איציק דניאל                                       -  ורד יריחו

 

חסרים:

שחר דרורי, חיים לוי, עמית וייס, רונן בר אברהם, אילן בנוביץ'.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, אורית הרשטיג, דנון יצחק, דוד בלאו, אודי איזק, רוחמה זקן.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 1/2019.
 3. תברי"ם.
 4. סל מוניציפאלי לשנת 2019.
 5. צו ארנונה לשנת 2019.
 6. הצגת תכניות עבודה לשנת 2019.
 7. שונות.                                                                                                                                 

 

 1. אינפורמציה:
  1. צוערים לחינוך - אריה עדכן כי התקיימה פגישה עם צוערים המיועדים להשתלב במערכות החינוך ברשויות המקומיות. בעבר ניסינו להביא צוערים שישתלבו במועצה אולם לא הצלחנו לשכנע צוערים מתוך התכנית לבוא אלינו. בקבוצה זו יש צוערת שמגלה עניין בלהגיע אלינו.
  2. הגדוד במול נבו - בעקבות תאונת הדרכים שהיתה בצומת מול נבו בה נהרגה חיילת, אריה עדכן שהוא נפגש עם חיילי הגדוד המוצב במקום לשיחה על שכול. אריה הציע לאמץ חיילים בודדים המשרתים בגדוד ע"י משפחות במועצה. בנוסף יבוצעו שינויים בהסדרי התחבורה הציבורית החולפת בסמוך למחנה באופן שיגביר את הבטיחות של המשתמשים בתחבורה זו.
  3. יום מועצתי במועצה האזורית אשכול - עובדי המועצה ביקרו במועצה האזורית אשכול לסיור לימודי. התרשמנו מאוד מהאתגרים בעיקר הביטחוניים איתם מתמודדים תושבי הדרום. אריה הודה לרוחמה על ארגון היום.
  4. קק"ל - מר ירון אוחנה, מנהל המפ"ק (מנהלת פיתוח קרקע) בקק"ל ביקר במועצה. קק"ל הפסיקו את העבודות בכל הארץ בשל סכסוך בינם ובין האוצר. ירון הבטיח שפרויקטים שתוקצבו אצלינו בעבר והופסקו יבוצעו בשנת 2019.
  5. מרכז גישור מגילות - אריה עדכן שהשבוע נחנך מרכז הגישור במגילות. מדובר בשרות המאפשר פתרון סכסוכים באופן מהיר וללא מעורבות של בתי משפט.
  6. יריד התיירות - המועצות תמר ומגילות השתתפו השבוע ביריד תיירות. אריה עדכן כי אנו ממשיכים להגביר את שיתוף הפעולה עם מ.א. תמר גם בתחומים נוספים כמו חינוך, תברואה ועוד.
  7. מעלה אדומים - מר בני כשריאל ביקר במועצה. אריה ציין כי נבחנים תחומים בהם ניתן ליצור שיתוף פעולה עם מעלה אדומים.
  8. אתר הטבילה - המועצות מגילות ובקעת הירדן עובדות על הכנת הצעה לשילוב החברה לפיתוח אתר הטבילה בפיתוח המתוכנן באתר. אבי קורנס גויס להכנת תכנית כלכלית.
  9. פורום כלכלי ישראלי פלסטיני - ראש  עיריית אריאל יזם מפגש ישראלי פלסטינאי שתכליתו להגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי בין הפלסטינאים והישראלים.

 

 1. אישור פרוטוקול 1/2019
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 1/2019.

 

 1. תברי"ם
  1. תב"ר 326 - רענון רכב בטחון קלי"ה
   145,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 326 מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 327 - רענון רכב בטחון מצפה שלם
   145,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 327 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 328 - רענון רכב בטחון ורד יריחו
   145,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 328 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 329 - רענון רכב בטחון בית הערבה
   145,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 329 מאושר פה אחד.

 

 1. סל מוניציפלי 2019
  רו"ח אלון מררי הציג את הסל המוניציפלי שהוכן על ידו לשנת 2019. הסל מורכב :- 20% מחולקים באופן שווה בין הישובים, 40% מחולקים לפי האוכלוסייה ועוד 40% מחולקים לפי ארנונת המגורים. בשנת 2019 תקצה המועצה כ- 2,100 אלש"ח מתוך תקציבה כסל מוניציפלי שחלקו ינתן כתקציב שוטף וחלקו ינתן כתקציב פיתוח.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסל המוניציפלי לשנת 2019.

 

 1. ארנונה לשנת 2019
  אריה ציין כי בשנת 2019 יתבצע סקר נכסי ארנונה שיתמקד במבני המגורים במועצה. ממצאי הסקר יקבלו ביטוי בחיובי הארנונה של שנת 2020 לתוקף. צו הארנונה לשנת 2019 מצוי בידי חברי המליאה לאחר שנשלח אליהם עוד לפני ישיבת המליאה בצירוף דברי הסבר.עו"ד יזהר דגני מסביר כי בישיבתה היום מתבקשת המליאה לאשר את צו הארנונה לשנת 2019 על השינויים המוטמעים בו אך אישור הצו מותנה בהסכמת משרד הפנים ומשרד האוצר. עו"ד דגני מסביר בהרחבה את כל השינויים המוצעים בצו הארנונה לשנת 2019 תוך הבהרת משמעות דיני ההקפאה החלים. עו"ד דגני מבהיר כי בכל מקרה לא יווצר "ואקום" וכי אם משרדי הפנים והאוצר ידחו את בקשת המועצה יחול הצו של שנת 2018 כאשר התעריפים הם לפי שיעור העדכון החל. אפי מושקטו ביקש שיוכן תחשיב לגבי המשמעות הכספית של הפחתת התעריפים בצו המוצע. אריה השיב שהוא ביצע בדיקה כזו ולא צפויה ירידה בהכנסות הארנונה.
  החלטה: צו הארנונה לשנת 2019 כולל השינויים המוצעים בו וזאת בהתאם לפירוט אשר פורטו בצו הארנונה ובדברי ההסבר של גזבר המועצה המונחים בפני חברי המליאה  מאושרים פה אחד.

 

 1. תכניות עבודה לשנת 2019
  1. מח' החינוך
   אודי איזק, מנהל מחלקת החינוך הציג את תחומי הליבה של מערכת החינוך במועצה כולל הממשקים הקיימים עם גורמים פנימיים וחיצוניים למערכת. אודי הציג את הנתונים הכמותיים של מערכת החינוך וכן את יעדי המערכת לשנת 2019.
  2. החברה הכלכלית לפיתוח מגילות
   דנון יצחק הציג את תחומי  הליבה של הפעילות של החברה הכלכלית כזרוע ביצועית של המועצה. עיקר העשייה מתמקדת בפיתוח תשתיות ובשיפור חזות הישובים במועצה. דנון הציג את היעדים לשנת 2019.

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

רו"ח אלון מררי

לנוכחים

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft