פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 1/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 31/1/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

אילן בנוביץ', צחי רביב                                             -  אלמוג

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

רונן בר אברהם, איתי מאור, אפי מושקטו              -  קלי"ה

עמית וייס                                                                 -  אבנת

פרחית אלדן, איציק דניאל                                       -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                    -  מצפה שלם

חסרים:

שחר דרורי

נוכחים:

עו"ד עקיבא סלביצקי, רו"ח אלון מררי, יעל סבג, יוסי לב, אורית הרשטיג, דנון יצחק, דוד בלאו.

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 15/2018.
 3. סל מוניציפאלי לשנת 2019.
 4. הדו"ח החצי שנתי הסקור ל- 30/6/18.
 5. הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/18.
 6. אישור תברי"ם.
 7. אישור צו ארנונה לשנת 2019.
 8. הצגת תכניות עבודה לשנת 2019.
 9. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. סיור לימודי במועצה אזורית אשכול - אריה עדכן כי ביום א' הקרוב יצאו כל עובדי המועצה לסיור ולימוד עמיתים במועצה אזורית אשכול.
  2. מרכז גישור מגילות - בתאריך 10/2/19 יתקיים טקס פתיחה של מרכז הגישור במגילות. ראוי שתושבי המועצה הזקוקים לשירות זה ינצלו אותו.
  3. ביקור מתאם הפעולות בשטחים - בתאריך 12/2/19 מתוכנן ביקורו של מתאם הפעולות בשטחים במגילות, חברי המליאה מתבקשים להעביר נושאים רלוונטים לאריה אותם הוא יעלה בפני המתאם.
  4. ביקור ראש המינהל האזרחי - בתאריך 7/3/19 מתוכנן ביקור של ראש המינהל האזרחי במגילות. חברי המליאה מתבקשים להעביר נושאים רלוונטים לאריה אותם הוא יעלה בפני ראש המינהל האזרחי
  5. אתר הטבילה - רשות הטבע והגנים באמצעות קמ"ט שמורות טבע מקדמת תב"ע למתחם. המועצות  מגילות וערבות הירדן יתנו את התשומות הרלוונטיות לחברה לפיתוח אתר הטבילה בתב"ע.
  6. כביש 90 - חברת נתיבי ישראל מבצעת חידוש ריבוד על כביש 90 בגזרת מגילות כחלק מהחלטת ממשלה 3742.
  7. מרכז המועצות האזוריות - שי חג'ג' נבחר ליו"ר מרכז המועצות האזוריות
  8. גזבר מזכיר המועצה - אריה עדכן כי משרד הפנים אישר להפריד את תפקיד הגזבר מהמזכיר. המועצה תפרסם מכרז לאיוש משרת גזבר המועצה. דוד בלאו ימלא את תפקיד המזכיר.
  9. צו ארנונה 2019 - הדיון בצו הארנונה לשנת 2019 ידחה לישיבה הבאה שתתקיים ב- 13/02/19  .אריה הדגיש כי סקר נכסי הארנונה שמתוכנן השנה יתרכז בנכסי מגורים ולא בשטחים חקלאיים.

 

 1. אישור פרוטוקול 15/2018
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 15/2018.
 2. סל מוניציפלי 2019
  הסל המוניציפלי לשנת 2019 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. אפי מושקטו העיר כי לדעתו יש טעות במספר התושבים המופיע במודל הסל בהרחבה הקהילתית בקלי"ה וכן הנתון של סך ארנונות המגורים בשנת 2019 נמוך מהנתון של 2018. בלאו העיר כי נתוני האוכלוסייה מבוססים על נתוני מרשם האוכלוסין של משרד הפנים נכון לסוף שנת 2018. אריה סיכם כי רו"ח אלון מררי יבחן שוב את הנתונים ויריץ את המודל שוב על בסיס הנתונים העדכניים.
 3. הדו"ח החצי שנתי הסקור ל- 30/6/18
  הדו"ח הסקור ל- 30/6/18 הוצג לחברי המליאה ע"י רו"ח אלון מררי.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הסקור ל- 30/6/18.
 4. הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/18
  רו"ח אלון מררי הציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הכספי הרבעוני ל- 31/12/18. אלון הדגיש כי גביית הארנונה מלידו יהודה כ- 1.3 מיליון ₪ ,יתרה את הצורך להשתמש בעודפים משנים קודמות בביצוע של תקציב 2018.
  החלטה: הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/18 מאושר פה אחד.
 5. תברי"ם
  1. תב"ר 313 - נהזי"ם 2018.
   הגדלת התב"ר ב- 24,246 ₪ - מענק משרד הבריאות.
   סכום התב"ר המעודכן 60,086 ₪
   החלטה: תב"ר 313 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 321 - תכנית אזורית חקלאות ושטחים פתוחים
   סכום התב"ר: 619,000
   495,200 ₪ מענק משרד החקלאות .
   123,800 ₪ מענק משרד הפנים  .
   החלטה: תב"ר 321 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 322 - תכנית 360 לשנת 2019
   סכום התב"ר 24,000 ₪
   18,000 ₪ מענק משרד הרווחה
   6,000 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 322 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 323 - מניעת אלימות וסמים 2019
   סכום התב"ר 205,279 ₪
   153,959 ₪ מענק המשרד לביטחון פנים.
   51,320 ₪ העברה מקרנות הרשות.
   החלטה: תב"ר 323 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 324 - שינויים והתאמות גן אלמוג
   64,350  ₪ מענק משרד החינוך
   החלטה: תב"ר 324 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 325 - צעדה בעקבות ראשונים
   10,000 ₪ מענק ההסתדרות הכללית
   החלטה: תב"ר 317 מאושר פה אחד.

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגרם:

166 - קמפיין צמיחה דמוגרפית

196 - שפור חזות הישוב ורד יריחו

282 - אנסמבל מוזיקלי

291 - מניעת נשירת תלמידים

308- שיר וזמר תרבות יהודית

314 - פרויקט פטל במצפה שלם

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 1. שונות
  1. אפי ביקש מאריה לבדוק מול חברת החשמל את נושא הפסקות החשמל שקורות בתדירות גבוהה ומשבשות את שגרת החיים של תושבי המועצה.
  2. חברי המליאה פנו לאריה לארגן סיור בארץ המנזרים. אריה השיב כי יארגן סיור כזה.
  3. אפי מושקטו ביקש להציג בפני המליאה את התפתחות השכר ומצבת העובדים במועצה בשנים האחרונות.
 2. תכניות עבודה

אורנה דגן מחברת היעוץ הארגוני המלווה את המועצה הציגה את המתודולוגיה של תכניות העבודה המקושרות תקציב .מדובר בשפה ארגונית אחידה המאפשרת תכנון, מעקב ובקרה על הנעשה בארגון. אריה הדגיש כי המתודולוגיה הורחבה גם לישובי המועצה בשלב ראשון לועדות הקליטה בישובים.

 • מח' הרווחה
  יעל סבג הציגה  את תחומי הליבה של מח' הרווחה, את המחלקה במספרים וכן את יעדי המחלקה לשנת 2019. אפי ביקש מיעל לנסות לפלח את המטופלים ברווחה לפי ותק המטופל במועצה ,    על מנת שאפשר יהיה ללמוד מזה על תהליכי הקליטה של תושבים במועצה.
 • מח' איכות הסביבה/תברואה
  יוסי לב הציג את תחומי הליבה, המחלקה במספרים וכן את יעדי המחלקה לשנת 2019. יוסי הדגיש את הרחבת הפעילות שנעשתה במועצה בתחום המחזור (הכנסת פחים כתומים, קרטוניות והוספת כלובים לאיסוף בקבוקים).

                                                                                                                      

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

העתקים:

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

רו"ח אלון מררי

לנוכחים

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft