פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 11/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 2/9/18 בסבב טלפוני בין חברי המליאה

רקע להצעה:

בהתאם להנחיית מנהל הבחירות ולאור העובדה כי מספר בעלי זכות הבחירה שאינם חברי האגודות השיתופיות בישובים אלמוג, מצפה שלם ובית הערבה גדול יותר ממספר בעלי זכות הבחירה שהם חברי האגודה השיתופית בישובים אלמוג, מצפה שחם ובית הערבה אנו נדרשים להפריד בין הועד המקומי ובין ועד האגודה השיתופית.

על מליאת המועצה לגבש המלצה שתועבר לאישורו של הממונה על הישובים היהודיים במשרד הפנים לגבי מס' חברי הועד המקומי שיהיה בישובים הנ"ל.

 

הצעת החלטה:

לאור החובה להפריד את הועד המקומי מועד האגודה השיתופית בישובים אלמוג, מצפה שלם ובית הערבה ממליצה מליאת המועצה כי מספר חברי הועד המקומי בישוב בית הערבה יהיה חמישה, בישוב אלמוג יהיה מספר חברי הועד שבעה ובמצפה שלם יהיה מספר חברי הועד בין שלושה לחמישה.

 

ישוב

בית הערבה

אלמוג

מצפה שלם

מס' חברי ועד מקומי

5

7

3-5

 

בעד

נגד

נמנע

בעד

נגד

נמנע

בעד

נגד

נמנע

אריה כהן

V

 

 

V

 

 

V

 

 

גבי פלקסר

V

 

 

V

 

 

V

 

 

מיכל ראב

V

 

 

V

 

 

V

 

 

אפי מושקטו

V

 

 

V

 

 

V

 

 

סוזי שליו

V

 

 

V

 

 

V

 

 

חיים לוי  

V

 

 

V

 

 

V

 

 

גבי שטרית

V

 

 

V

 

 

V

 

 

ניב כהן

V

 

 

V

 

 

V

 

 

רביב צחי

V

 

 

V

 

 

V

 

 

הילה ברקי

V

 

 

V

 

 

V

 

 

פרחית אלדן

V

 

 

V

 

 

V

 

 

יצחק גרומן

V

 

 

V

 

 

V

 

 

 

 

 

  • לאור  תוצאות  ההצבעה  ההמלצה  הנ"ל  מאושרת פה אחד.

 

 

                                                                                                                        בברכה,      

                                                                                                              

 

                                                                                                                      אריה כהן

                                                                                                                   ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft