פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מליאה 5/2023 מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח שהתקיימה בתאריך 23/5/23

פרוטוקול מליאה 5/2023

מישיבת מליאת המועצה האזורית ים המלח  שהתקיימה בתאריך 23/5/23

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                  ראש המועצה

חזי שטיין                                                                  קלי"ה

            אלון גרטמן                                                              מצפה שלם

            יוסף אקרמן                                                              קדם ערבה  

סוזי שלו                                                                    בית הערבה

            חיים לוי                                                                   מצפה שלם

 

 

 

 

נעדרו

צחי רביב                                                                  אלמוג

            אילן בנוביץ                                                               אלמוג

אריאל צלקו                                                              אבנת

אפי מושקטו                                                             קלי"ה

איציק דניאל                                                               ורד יריחו

פרחית אלדן                                                              ורד יריחו

גבי פלקסר                                                                קלי"ה

 

נוכחים:

דגנית פוקס,  דנון יצחק,  אנה הלאלי, איריס כוכבי-מבקרת, עו"ד יזהר דגני-יועמ"ש

 

 

סדר היום:

 

  1. אינפורמציה
  2. אישור פרוטוקול מליאה
  3. דוח ביקורת מערכות מידע
  4. אישור חברי ועדת ביקורת
  5. אישור תב"רים
  6. תקציב ועדים

 

1.אינפורמציה:

א. ים המלח- התקיים כנס במצדה על ים המלח בהובלת השרה להגנת הסביבה , פעם ראשונה ששר מכריז שלוקח על עצמו את הצלת ים המלח, הצהרה חשובה, סגירת המסמכים וההמלצות עד לסוף השנה. ים המלח נכס לאומי ובינלאומי להביא לכל העולם. כנס מכובד בהשתתפות שתי המועצות, נציג מפעלי ים המלח הביע את עמדתו, ניתן להתקדם ונמצאים בקשר עם המשרד . חזי- כנס נוסף בהר הצופים בחוג למדיניות ציבורית, והעלאת חוק ים המלח , העמותה קיבלה תרומה גדולה לגיוס כלכלן למתווה הצפוני שהוא יותר כלכלי. השרה סילמן נפגשה עם המטה נגד השרפות, מאבק שלוב שמראה תוצאות טובות בשטח. קרן הנקיון 450 אלשח לניקוי השטח הערבה, השרה מקצה תקציב נוסף לניקוי ביו"ש. מבקר המדינה משקיע אנרגיה על פינוי פסולת.

ב. קרן הארנונה- יו"ש מוחרג כי יש להחיל ביהודה ושומרון, קרן שערורייתית כך שחלק מסוים מהארנונה התוספתית על עסקים תלך לקרן (28%). חוק לא סביר, הכנסות מחכ"ל לא נלקח בחשבון רק ארנונה,

ג. חיזוק הבטחון- בכמה רמות, לאחר השריפה נעלה את הדרישה לתחנת כיבוי והקמת תחנת משטרה לשר בן גביר

ד. ועדת משנה חוץ ובטחון- בראשות ח"כ משה סלומון על נושא בטיחות  ובטחון בדרכים, מבצעים  יתוגברו

ה. פגישה עם מעוף-לעסקים קטנים, מנהל אזור ירושלים ובקרוב נקיים מפגש לבעלי עסקים ויזמים. קול קורא של החטיבה להתיישבות הגישו מעט יזמים

ו. הושעיה הררי  -מנכל החטיבה להתיישבות ויהודה אליהו – ראש מנהלת ההתיישבות במשרד הבטחון  צפויים לבקר במועצה בשבועיים הקרובים.

 

חיים-תוכנית אב לדרך של מעבר האוג, אם ניתן להעלות את זה בפגישות ובתוכנית האב.

טיפול בנושא הגזם- להעביר לחביב את המשך הטיפול בזה, לפעול מול המשקים, להכין תשתית לאיסוף ואולי מטמנה. אריה-זה באחריות המשקים ונקיים מולם פגישה בנושא.

בנושא ארנונה- מבקש להוסיף סעיף של "בתי הארחה" במבנים מחוץ לישוב שקיים רק הגדרה של בתי מלון מחוץ לישוב, כפי שקיים במבנים בתוך הישובים.

 

2. הצגת דו"ח ביקורת- אבטחת מידע והגנת פרטיות

הוצג ע"י עו"ד שרית גל- יועצת מומחית בבניית דוחות ביקורת.

הגדרה של מערכות מידע , כיצד לנהל את הידע ובתקופת הקורונה הנושא נבחן בצורה מעמיקה ברשויות.

דגשים:

  • על שלמות מידע
  • על סודיות-פרטיות המידע
  • זמינות- זמינות מידע נגיש ונוח לבעלי התפקידים

נבחנו 15 נקודות בתחום הזה , נאספו עדויות מהמועצה, הנושא מחייב עמידה בנהלים ובתקנים אל מול מה שנקבע בחוק.

איריס- מבחינת לוח זמנים יש חשיבות של הטמעת הנוהל בקרב העובדים כשלב ראשון.

דוח הביקורת מאושר פה אחד.

3. אישור פרוטוקול 4/2023 –

הפרוטוקול מאושר פה אחד

 

הנחה למשרתי מילואים פעיל-

לאות הערכה לאנשי המילואים המועצה מעניקה הנחה בארנונה בשיעור 5% מארנונה שנתית.

עד כה ההנחה ניתנה למבקשים שהגישו בקשה והמציאו אישור משרת מילואים פעיל.

השנה, ההנחה תינתן באופן אוטומטי לכל הזכאים על פי נתוני משרד הביטחון, ללא צורך בהגשת הבקשה.

המכתבים נשלחו לזכאים

4. אישור תב"רים:

 

מספר תב"ר

 

שם התבר

 

 

סכום תבר

 

 

מקור מימון

סכום לפי

גורם מממן

 

סכום לפי

גורם מממן

הפחתה/

תוספת

ע"פ החלטת

מועצה מס'

412

שיקום כבישים ומדרכות

 

 

50,000

משרד הפנים

 

 

משרד הבטחון

 

50,000

 

  

 

 

 

(90,000)

 

(400,000)

 

 

 

5/23

477

תכנון ומדידות ורד יריחו

 

 

700,000

 משרד הפנים

700,000

 

 

 

5/23

478

תכנון פרויקט סולארי

 

100,000

משרד הפנים

100,000

 

 

5/23

479

פרויקט חינוכי בנושא משבר האקלים תשפ"ג+תשפ"ד

 

101,897

עודפים לראשית השנה 7900001000

משרד להגנת הסביבה

10000227329

20,379

 

81,518

 

 

 

5/23

480

שיקום כביש ביולוג

 

715,000

משרד הפנים 1001375091 +100137511

משרד הבטחון

315,000

 

 

400,000

 

 

 

5/23

 

החלטה: התברים מאושרים פה אחד

 

5. תברים לסגירה:

מס' תבר

שם מס' תבר

תקציב

הכנסה

הוצאה

שריון

יתרה תקציבית

262

סולארי מגילות

1,670,000

₪1,670,000.00

₪1,670,000.00

0

₪0.00

266

רכישת והצבת יבילים באלמוג

3,199,357

₪3,199,357.00

₪3,199,357.71

0

-0.71

439

פעולות ספורט

50,000

₪50,000.00

₪49,797.00

0

₪203.00

460

חגדיד 2022

170,000

₪170,000.00

₪169,941.32

0

₪58.68

464

החלפת כלי רכב

260,000

₪260,000.00

₪256,224.00

0

₪3,776.00

 

 

החלטה: מאושר פה אחד

 

6.תקציב ועדים:

 

בהתאם הנחיות צו המועצות האזוריות הוגשו לאישור המליאה הצעות התקציב של יישובי המועצה כפי שהתקבלו מוועדים המקומיים: מצפה שלם, אלמוג וקליה.

לעניין תקציב ועד המקומי בית הערבה וורד יריחו האישור הוגש מכוח סעיף 117 לצו המועצות.

גזברית המועצה הציגה את מבנה התקציב של הוועדים ואת שיטת התקצוב המקורות והשימושים:

חלקת התקציבית בכפוף לסמכויות שהוצלו לוועדים ע"י המועצה.

 

החלטה: מאושר פה אחד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. בחירת חברי ועדת בחירות:

לקראת הבחירות יש לבחור חברי ועדה בחירות , מטעם משרד הפנים ימונה מנהל בחירות .

פנינו לישובים לקבל המלצות, הועדה שנבחרה:

דגנית פוקס , מנכלית המועצה -יו"ר ועדה

דניאל סקולוף, ישוב אבנת - חבר ועדה

מרום רפפורט, ישוב בית הערבה -חבר ועדה

עדנה כהן, ישוב אלמוג -חברת ועדה

בני רחמים, ישוב ורד יריחו -חבר ועדה

 

הועדה מתכנסת לטובת פיקוח על טוהר הבחירות לראשי הרשויות ולוועדים המקומיים. ואישור רשמית בעלי זכות הבחירה.

החלטה: מאושר פה אחד

 

בברכה,

                                                                                                                                     

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                               ראש המועצה

העתקים:

גב' דגנית פוקס- מנכ"לית המועצה

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

לנוכחים

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft