פניה למוקד מוקד נגישות

מועצת חינוך

 להלן תכנית הפעילות של מועצת החינוך לשנה זו. מדובר בשלוש פגישות, כל אחת תיוחד לנושא אחר. להזכירכם: למועצה מוזמנים ארבעה נציגים מכל ישוב: רכז חינוך, מנהל קהילה ושני נציגי ציבור. נא להודיע למחלקת החינוך בהקדם מי הם הנציגים, בכדי שיוכלו לקבל מידע שוטף על עבודת המחלקה. הפגישות יערכו בימי ד' בשעה 16:30 – 18:30 בחדר הישיבות במועצה.

פגישה א' 17.11.10– לימודי יהדות וציונות בבית הספר מגילות · תמורת בחינוך למורשת יהודית בבית הספר כתוצאה מרפורמת "אופק חדש". · אפשרויות ארגוניות בתחום החינוך לערכים בעקבות שילוב בנות שירות ומדריכי הנוער העובד והלומד בבית הספר · התקדמות צוות בית הספר בעבודה על תכנית לימודים ברוח המודל שעוצב בשנה שעברה. · תכנית פעילות נפרדת לתלמידים דתיים. · הוראת תכני מורשת יהודית לתלמידים חילוניים. · פתיחת יום הלימודים תשס"ב: תפילה דתית ומפגש לא דתי.

פגישה ב' 16.2.11– מודל העבודה בחינוך בלתי פורמלי: נוער. · תנועת נוער וחינוך קהילתי- יישובי ואזורי. · תכנית פעילות תשע"ב – תכנית לכלל בני הנוער ותכנית נפרדת לחניכי תנועת הנוער. · קהילה מציבה גבולות: דרכי התמודדות עם אלימות והתנהגות חברתית לא נורמטיבית של בני נוער.

פגישה ג' 25.5.11– עולם ההורים. · תכנית עבודה תשע"ב – מערכת החינוך והורים. · תקשורת מנהלתית חינוכית של מערכת החינוך עם הורים – מודל עבודה משותף לכלל הישובים במועצה. · עיצוב הסכמות על תפקידם של הורים בהצבת גבולות לילדים ובני נוער בישובי המועצה.

בברכה, אודי איזק מנהל מח' חינוך

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft