פניה למוקד מוקד נגישות

פרסומים וקולות קוראים

נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם-

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/nohal_tmicha_mikun.aspx

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft