>

ארנונה

ארנונה הוא מס המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית.
גובה הארנונה נקבע בעיקר לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, וכן לפי סוג הנכס (דירה, חנות וכו') ומיקומו.
מקור השם ארנונה הוא מארמית, ומשמעו - מס חקלאי.
הארנונה הונהגה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בשנת 1934, מתוקפה של "פקודת העיריות".
 

דחייה לבקשה חריגה לשנת 2020‎

טופס הרשאה לחיוב חשבון

טופס הודעה על שינוי מחזיקים בנכס

הודעה על שינוי מחזיקים בנכס

פרסום הנחיות לעסקים לקבלת הנחות ארנונה - ספטמבר 2020‎
 
צו הארנונה לשנת 2021
 
חיוב ארנונה ללא טופס 4
 
תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עקב מגיפת הקורונה
 
צו ארנונה לשנת 2020
 
דברי הסבר לשינויים בצו הארנונה לשנת 2020
 
 צו ארנונה לשנת 2019
 
הודעה למחזיקים בנכסים במועצה האזורית מגילות (2020)
 
צו ארנונה לשנת 2018
 
צו ארנונה לשנת 2017
 
צו הארנונה לשנת 2016
 
צו הארנונה לשנת 2015
 
צו הארנונה לשנת 2014

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות