הודעות מחלקת הנדסה

וועדת משנה להתיישבות תכנית 2611

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

מועצת התכנון העליונה

ועדת משנה להתיישבות

 

 

הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר 2/ 611

שינוי לתכנית מפורטת מספר: 611

 

התכנית נמצאת באדמות הכפר ערב אבן עביד

בגוש פיסקאלי מס' 6 בחלק ממאוקע אט טרבי

מקום התכנית: אבנת

 

מטרות התכנית:

1. שינוי יעודי קרקע מאזור מגורים ב' ושצ"פ לאזור מגורים א', לשצ"פ ולדרך משולבת.

2. קביעת שימושים מותרים ביעודים השונים.

3. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית. 

4. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי ופיתוח שטח.

 

 

בהתאם לסעיף 24 (5), (6) לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה ועדת המשנה להתיישבות על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר  2/ 611 שינוי לתכנית מפורטת מספר 611.

תחילת תוקפו של אישור זה בתום 15 יום, מיום פרסומו בעיתון

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מגילות,     טלפון:02-9945001

ובמשרדי לשכת התכנון המרכזית איו"ש בבית אל  בטלפון -  02-9977019.

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה להתיישבות

אזור יהודה ושומרון


נוהל חדש לפינוי פסולת בניה להיתר בניה- לחץ לצפייה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft