פניה למוקד מוקד נגישות

חילוץ ימי

ברשותה של יחידת החילוץ 'מגילות ים המלח' שתי סירות חילוץ ייעודיות למים בעלי מליחות גבוהה. בעזרת סירות אלה, ביכולתה של יחידת החילוץ לתת מענה סביר להצלת חיים באזור שהולך ומתפתח מבחינה תיירותית. צוות החילוץ הימי עובד בשיתוף פעולה עם צה"ל בכדי לסכל ניסיונות הסתננות מירדן ,ובשמירה על הגבול בעבר נתפסו ע"י היחידה מס' מסתננים שניסו לחצות את הגבול לישראל בליבו של ים לאחר שזוהו חוצים את הים בשחייה .
 

בצוות החילוץ הימי עשרה מתנדבים שהינם חלק אינטגראלי מצוות החילוץ חלקם בעלי רקע ימי מהעבר וחלקם הוכשרו במסגרת היחידה בתחום זה .

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft