פניה למוקד מוקד נגישות

ועדת ערר

בקשה לדיון במסגרת ועדת ערר לשיבוץ בגני הילדים

ניתן להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ בגן באמצעות טופס בקשה המופיע באתר המועצה, להגשה לחץ כאן .

הגשתו תתאפשר בין התאריכים 15/5/2023- 21.5.2023.

בקשה שתוגש לאחר המועד שנקבע, לא תתקבל ולא תדון.

הועדה תידון בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות / משפחתיות / רפואיות חריגות.

כל שינוי יעשה על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש ושיקולי דעת מערכתיים - פדגוגיים!

אסמכתאות לבקשת ערר כגון: חוות דעת רפואית / פסיכולוגית יש לצרף לטופס הבקשה.

תשובות להחלטות ועדת הערר ישלחו בדואר האלקטרוני במהלך חודש מאי- יוני.

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft