פניה למוקד מוקד נגישות
תמונה מייצגת

רישום למעונות ביישובי מגילות לשנת תשפ"ה

תקופת הרישום תחל ביום 11.1.2024, א' בשבט תשפ"ד,  ותסתיים ביום 31.1.2024 , כ"א בשבט תשפ"ד.

תהליך הרישום להורים, ומתבצע בשני שלבים:

רישום/כניסה למערכת ההזדהות הלאומית באזור האישי הממשלתי לתשומת לבכם, לאחרונה הורחבו הדרכים להירשם למערכת ההזדהות הלאומית.

המשך תהליך הרישום מתבצע אצל מנהל/ת המעון בישוב.

 

קישור לכניסה למערכת הרישום

לפרטים נוספים באתר הממשלתי:

https://www.gov.il/he/service/daycare-registration

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft