פניה למוקד מוקד נגישות

חוקי עזר

חוקי עזר

חוק  עזר ביוב  למגילות  (היטל  ואגרה  )  התשכה   2015

איגוד ערים לאיכות הסביבה- יהודה- פרסום חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה יהודה (מדידת גז רדון) (תיקון) התשסח- 2007

איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה- חוק לתיקון חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה- יהודה (פיקוח על חומרים מסוכנים) תיקון תשמט- 1999

איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה- חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה- יהודה (דין וחשבון) התשנז- 1996

איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה- חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה- יהודה (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב) התשנח- 1998

איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה- חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה- יהודה (מדידת רעש), התשס- 1999

איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה- חוק עזר לאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה-יהודה (מחצבות) התשנט 1998

איגוד ערים לאיכות סביבה יהודה- חוק עזר למדידת רעש משרד הפנים

חוק עזר למגילות (פקוח על כלבים וחתולים), התשס- 2000

חוק עזר למגילות (שילוט), התשסב 2002

חוק עזר למועצה אזורית מגילות (פינוי אשפה) התשנט -1999

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft