פניה למוקד מוקד נגישות

מחלקת הנדסה -מידעון המועצה לסיכום הפעילות – דצמבר 2022

כנס רישוי עסקים

החודש התקיים במועצה כנס רישוי עסקים ראשון במגילות.

הכנס עסק בהנגשת תהליך קבלת רישוי עסק והשתתפו בו בעלי העסקים במרחב מגילות ויזמים בהווה ובעתיד.

בכנס הוצג התהליך הנדרש לקבלת רישוי עסק והתקיים שיח פתוח שנועד להקל ולקצר הליכים בהבנת התהליך.

לאחר דברי הפתיחה של ראש המועצה, הציגה דגנית פוקס מנכ"לית המועצה את תפיסת השירות.

מחלקת רישוי עסקים במועצה הוסיפה בהצגת תכלית והדגמה, נציג כיבוי והצלה הסביר על חשיבות נהלי כיבוי אש, נציג המשטרה הסביר על חשיבות נהלי המשטרה, יוסי לב ממחלקת תברואה ואיכות הסביבה שוחח על פיקוח ומה הוא כולל, ואוריאל אהרונוב מהנדס המועצה סיכם.

תודה לכל מי שהשתתף ולקח חלק. נמשיך לפעול למען העסקים במרחב מגילות, לדאוג להם ולהקל עליהם בכל מה שניתן כדי שיפרחו ויצמחו.

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft