פניה למוקד מוקד נגישות

הקמת מרכז אזורי

הקמת מרכז אזורי: המועצה תקדם את התכנון של מרכז אזורי שיכלול קמפוס חינוכי חדש, מבני ציבור, ואזורי מסחר, פנאי ותעסוקה שישרתו את תושבי המועצה ואורחיה ויקדמו את כלכלת הישובים. המועצה תבחן הקמת מגורים במרכז המועצה, תקדם תכנון לביצוע ותגייס תקציבים להקמת המרכז.

יעדים למימוש

  1. תכנון המרכז: יציאה למכרז לתכנון המועצה, בחירת אדריכל, הקמת צוות היגוי, גיבוש תכנית דו שלבית ואישור הוועדה המקומית עד לסוף שנת 2022. מתן תוקף עד לסוף 2023.
  2. הקמת המרכז: תקצוב וביצוע תכנון מפורט לביצוע תשתיות ציבוריות עד לסוף שנת 2024. גיוס משאבים להתחלת בינוי בפועל במהלך 2025.
  3. מעורבות ציבורית: שיתוף הציבור בכל שלבי התכנון, להצגת תוצרים וקבלת התייחסויות.

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft