פניה למוקד מוקד נגישות

צמיחה דמוגרפית

המועצה תגדל ל 3,500 תושבים בתוך חמש שנים ותערך להכפלת האוכלוסייה בחומש הבא. המועצה תקים את הישוב קדם ערבה, תתכנן מגורים במרכז המועצה, תדאג להכרה בישוב אבנת, תקדם את התב"עות להרחבת הישובים ותפעל להסדרת הבעלויות על קרקעות המועצה.

יעדים למימוש

 1. מימוש תכניות הקליטה בישובים: שיווק לקליטה של כ - 250 משפחות חדשות בחמש שנים
 • אבנת                - 40 יח"ד
 • אלמוג               - 40 יח"ד
 • בית הערבה        - 40 יח"ד
 • וורד יריחו         - 45 יח"ד
 • מצפה שלם        - 30 יח"ד
 • קדם ערבה         - 30 יח"ד
 • קלי"ה               - 50 יח"ד
 1. הכרה בקדם ערבה ואבנת: קידום החלטת ממשלה להכרה בישובים חדשים קדם ערבה ואבנת.
 2. קידום תב"עות יישוביות: מיצוי המלאי התכנוני הקיים וקידום תב"עות נדרשות לישובים:
 • אבנת: קבלת תוקף ל - 95 יח"ד עד ינואר 2023, בנוסף ל – 70 המאושרות. תכנון תוספת יח"ד מקסימלי אפשרי עד שנת ינואר 2025.
 • בית הערבה: שיווק 60 יח"ד בתב"ע הקיימת. אישור 100 יח"ד עד ינואר 2023, אישור הגדלת הקו הכחול ותכנון בהתאם. התחלת עבודה על הגדלת קו כחול ינואר 2023.
 • ורד יריחו: אישור 45 יח"ד עד ינואר 2023. אישור 180 יח"ד עד ינואר 2025.
 • קדם ערבה:  גמר תכנון תב"ע ותכניות פיתוח עד יוני 2023. יציאה לשיווק מסוף 2023. קליטת משפחות מ 2024.
 • אלמוג, מצפה שלם וקליה: שיווק יח"ד דיור במסגרת התב"ע הקיימת.
 1. היערכות קהילתית לקליטה: קידום תהליכים פנימיים ביישובים לשמירה על האופי הקהילתי, לחיבור האוכלוסייה לקליטה, להיערכות ארגונית וקהילתית ולהתמודדות עם התנגדויות. סיוע מוגבר לישובים עם חסמים.
 2. קליטת בני ובנות המועצה: בחינת האפשרות למתן הקלות לבנות ובנים בקניית בית על מנת לעודד את חזרתם למועצה.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft