פניה למוקד מוקד נגישות

מחלקת הנדסה -מידעון המועצה לסיכום הפעילות – יולי 2022

הגשת בקשות להתרי בניה

בחודש אוגוסט נשיק מערכת ממוחשבת חדשה שתאפשר לכל אחד להגיש בקשה להיתר, להעביר תוכניות ואישורים למערכת באופן עצמאי ולעקוב אחר בקשתו וללא תלות במזכירת הוועדה המקומית.

כמו כן כל אחד יוכל לחפש ולראות את תיק הבנין שלו (באמצעות סיסמא)

הכולל את כל התוכניות, האישורים וההיתרים שקיבל.

 

בחודש הקרוב, נקיים הדרכה מסודרת לכלל האדריכלים שעובדים עם המועצה וכן תהיה הדרכה מובנית במערכת.

להלן הקישור למערכת החדשה: https://megilot.bartech-net.co.il/

 

מרכז הפעלה לחירום

החודש קיימנו פגישת התנעה לתכנון הקמת מרכז ההפעלה לחירום וכן נבחר מתכנן להגדרת הפרוגרמה. יזם ומוביל את הפרויקט – קב"ט המועצה ,דרור סיני.

תכנון מרכז חוויות ים המלח בצומת הלידו

התכנון הנ"ל מתקדם ע"י צוות התכנון, ניתנו הנחיות לתכנון ודרישות להיתר בניה

ובמקביל מקדמים בדיקות קרקע.

תב"ע 603/4 – ורד יריחו

בשעה טובה סיימה התב"ע הנ"ל את תקופת ההפקדה, מהות התב"ע תוספת 45 יח"ד למגורים! השלב הבא הוא קידום התב"ע לתוקף.

ורד יריחו - תוכנית בינוי לאזור מבנה משק

התכנית נמצאת בשלב הכנת המכרז לתכנון. יציאה למכרז מוערכת במהלך ספטמבר 2022

ורד יריחו – מדידות של כלל הישוב לצורך הסדרת גבולות מגרשים

המדידות בוצעו ע"י מודד מטעם משרד השיכון. צוות התכנון ביקש מהמודד השלמות לקראת דיון המשך.

ורד יריחו – הוגש קול קורא להקמת בית כנסת על סך כ-600,000 ₪ בשיתוף המושב.

תיירות – הוגש קול קורא  למשרד התיירות על סך 11 מיליון ₪

לפרויקט פיתוח נופי למתחם הכניסה למרכז החוויה וחיבור שביל אופניים והולכי רגל

ממרכז החוויה בצומת הלידו לחופי הים.

תיירות – מלונאות בצפון ים המלח

משרד התיירות המליץ לאשר את נספח הבינוי למלון בשטח 12 שבצפון ים המלח.

היזם ממשיך לקדם את התוכנית מול המנהל האזרחי, קמ"ט אפוטרופוס.

תוכנית למרכז תעסוקה וסחר חופשי עם ירדן

אושר מימון להכנת תוכנית תב"ע של 2000 דונם, גויס צוות תכנון והתקיימה פגישת התנעה. התוכנית מקודמת תוך הבאה בחשבון של מכלול התוכניות שמקדמת המועצה.

תב"ע לחווה פוטו וולטאית (סולארית) 1300 דונם

הוגשה טיוטא להערות המועצה והוגשו חלופות סביבתיות למנהל האזרחי.

צפי לאישור התב"ע בוועדה המקומית עד דצמבר 2022.

תב"ע לחווה פוטו- וולטאית (סולארית) 1750 דונם לישובי המועצה

הישובים מקדמים את התב"ע, התקיימה פגישת התנעה עם המועצה.

הוגשה טיוטאת תוכנית עבודה למשרד השיכון לשנת 2023

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft