פניה למוקד מוקד נגישות

מחלקת הנדסה -מידעון המועצה לסיכום הפעילות – מאי 2022

החודש נפגשו אוריאל אהרונוב מהנדס המועצה ואנה הלאלי גזברית המועצה עם המשרד "מקום אדריכלים" לצורך חתימת חוזה לתכנון תב"ע למרכז המועצה.

שיהיה לנו בהצלחה!

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft