פניה למוקד מוקד נגישות

מחלקת הנדסה -מידעון המועצה לסיכום הפעילות – מאי 2022

החודש נפגשו אוריאל אהרונוב מהנדס המועצה ואנה הלאלי גזברית המועצה עם המשרד "מקום אדריכלים" לצורך חתימת חוזה לתכנון תב"ע למרכז המועצה.

שיהיה לנו בהצלחה!

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft