פניה למוקד מוקד נגישות

מפקד האוכלוסין 2022- סיכום פגישה במועצה אזורית מגילות

תושבי מועצה אזורית מגילות ים המלח סופרים אתכם!  

במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגש ראש המועצה האזורית מגילות ים המלח, מר אריה כהן עם הנהלת מפקד האוכלוסין.

מר אריה כהן  : "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה, אני קורא לתושבי מועצה האזורית מגילות ים המלח הנדגמים, להשיב לשאלון המפקדי".   

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. ביום ד' השבוע נפגשו מר אריה כהן - ראש המועצה, מר דוד בלאו - מנכ"ל המועצה ,גב' לירון סימון –דוברת המועצה. עם נציגי המטה במפקד האוכלוסין: רם קנדיל- מנהל משרד אזור ירושלים של מפקד האוכלוסין ודנו בקידום המפקד ביישובי המועצה.

החל מה- 3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם היישוב מגילות ים המלח . המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

 

 

 

מר אריה כהן :"נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה, קורא לתושבי המועצה שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין להשיב לשאלון המפקדי לטובת כולנו". מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור המשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי מועצה האזורית מגילות ים המלח נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מינהליים כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700  אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל.

פרטים נוספים ברשתות – מפקד האוכלוסין 2022

קרדיט צילום: לירון סימון
בברכה;
רם קנדיל,
מנהל משרד אזורי ירושלים
מפקד האוכלוסין
נייד: 050-6235457
מייל  ramk@cbs.gov.il

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft