פניה למוקד מוקד נגישות

מחלקת הנדסה -מידעון המועצה לסיכום הפעילות – מרץ 2022

מט"ש ורד יריחו

החודש המשכנו בקידום התכנון למתקן טיהור שפכים במושב ורד יריחו, במטרה להסדיר את הקיים, לשפר את תנאי התברואה ולאפשר פיתוח עתידי למושב.

התקיים סיור לועדה המתכננת בבריכת החמצון הקיימת.


תכנון תב"ע לחווה פוטו-וולטאית

תכנון נוסף על הפרק הינו תכנון תב"ע לחווה פוטו-וולטאית שנמצאת בשטח המזרחי, בצמוד לגדר המערכת בתא שטח של כ 1300 דונם.

המטרה לקדם ייצור אנרגיה מתחדשת שתספק חשמל לכל המרחב ולמיזמים עתידיים.

יצאנו לסיור יחד עם צוות התכנון ונציגי המנהל האזרחי בשטח המיועד בכדי לבחון ולהכיר יותר את השטח.


שיתוף ציבור להכנת תוכנית תב"ע לקיבוץ בית הערבה

החודש התכנסו תושבי בית הערבה לפגישה בנושא סקירת תוכניות התב"ע והשינויים הנלווים.

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft