פניה למוקד מוקד נגישות

מחלקת הנדסה -מידעון המועצה לסיכום הפעילות – דצמבר 2021

קדם ערבה - אדמות מדינה

המועצה האזורית מגילות מקדמת ומתכננת במהלך חמש השנים האחרונות תהליך אסטרטגי

לאישור קרקעות היישוב קדם ערבה כאדמות מדינה, הנמצא בשלביו האחרונים.

החודש התקיים סיור עם נציגי המנהל האזרחי לבדיקת השטח ושלטי הפרסום על מנת לקחת תצהיר ממהנדס המועצה, אנו ממשיכים לעקוב ולפעול לסיום תהליך זה בשנת 2022.


קירוי מגרש ספורט והצבת פנלים סולארים בבית הספר "מגילות"
החודש הסתיימה במפעל המתכת הכנת הקונסטרוקציית לקירוי מגרש הספורט בבית הספר מגילות, ובוצע סיור בטיחות בבית הספר לקראת הצבתם בשטח. הקבלן יחל את עבודת הביצוע בשטח במהלך חודש ינואר 2022, מה שיניב עבורנו רווח כפול: הצללת המגרש לתלמידים ויצירת אנרגיה סולארית!


קידום תב"ע ותוכנית בינוי לבית עלמין בקיבוץ אלמוג
לצורך הקמת בית עלמין בקיבוץ אלמוג המועצה מסייעת בבדיקת התב"ע ליזמים ומתנהלת מול המנהל האזרחי לצורך קידום הנושא וקבלת אישורים בהמשך. 


הקמת 6 קראווילות ועבודות פיתוח ותשתיות באלמוג
לאחר מכרז להקמת קראווילות בקיבוץ אלמוג בו השתתפו מספר קבלנים, החודש נחתם חוזה עם קבלן נבחר ועבודות הפיתוח והתשתיות יחלו בחודש ינואר באמצעות תקציב ממשרד השיכון. הצפי הוא להצבת שש הקראווילות לקליטת משפחות חדשות, לקראת הקיץ הקרוב.


פרויקט הישובים לאנרגיה מתחדשת
בעקבות חבירה של יישובים במגילות לקדם פרויקט של חווה סולארית גדולה שתהיה בצמידות דופן לפרויקט הסולארי שמועצת מגילות יזמה וכבר החלה בתכנון, התקיימו ישיבות התנעה והיכרות עם צוותי התכנון.

מדובר בסדר גודל של כ-3000 דונם של חווה סולארית! הפרויקט נמצא בתהליך תכנון וברגע שכל ההסכמים יחתמו, הפרויקט יצא לדרך.


מכרז לתכנון מרכז המועצה יצא לדרך
כחלק מתוכנית האב, אנו מקדמים לתכנון את אזור "מרכז המועצה", שטח שיכלול מגוון רחב של שימושים בין היתר: מבני תרבות,חינוך ואקדמיה, רפואה,מסחר,תעסוקה ומגורים.

עד כה, הוכן ופורסם מכרז לתכנון מרכז המועצה ואף התקיים סיור מתכננים בשטח התכנון.

הצעות יוגשו במהלך חודש ינואר 2022.


מרכז החוויה ב"שער ים המלח"

מועצת מגילות וחברת חל"י (החברה להגנות ים המלח) בחרו, לאחר קיום מכרז, ביזם לתכנון והקמת מרכז החוויה בסמוך לצומת הלידו וזאת כחלק מתוכנית אב לפיתוח תיירות. התכנון מתקיים עם צוות יועצים מגוון ואיכותי. 


עושים היסטוריה - הטמנת קו עמודי חשמל קיים

מזה קרוב לשנתיים מתנהל תהליך בהובלת המועצה אל מול חברת החשמל להטמנת קו חשמל לצורך שמירת הנוף והסביבה. החודש אושר שדרוג והטמנה של קו חשמל קיים מעמודים הנמצאים על פני השטח לקווים תת קרקעיים. קו עמודי החשמל ממוקם בין אלמוג לקלי"ה. העבודות מתבצעות בימים אלה לאורך הציר.


אישור תוכנית בינוי להקמת מלון בצפון ים המלח – שטח 12
החודש התקיימה פגישה במנהל האזרחי לצורך קבלת אישור תוכנית בינוי להקמת מלון בצפון ים המלח  כפי שאושר בוועדה המקומית. פגישה זו התקיימה כחלק מתהליך אישורי הקמת המלון.ה

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft