פרסום הנחיות לעסקים לקבלת הנחות ארנונה - ספטמבר 2020‎

שלום רב,

 

הנדון: תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה)(תיקון מס' 4) התש"ף – 2020. הנחת ארנונה לעסקים סבב ב'

 

לאור המשך התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת להמשיך ולהקל על מחזיקים בנכסים

שאינם למגורים, החליטה הממשלה ומשרד הפנים על מתווה נוסף של סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים  שמחזור פעילותם נפגע באופן המשמעות.

 

ההנחה הינה במסגרת "תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה)(תיקון מס' 4)

התש"ף – 2020" , תקנות אלו פורסמו ברשומות בקובץ תקנות 8761 ביום 16.09.2020 .

https://www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8761.pdf

 

ראשית אדגיש כי, ההנחה תינתן למחזיק בנכס (שאינו מגורים) רק במידה והרשות

המקומית קיבלה בגין אותו מחזיק המבקש את ההנחה בארנונה, אישור מהסוכנות

לעסקים קטנים ובינוניים כי הוא אכן זכאי להנחה מארנונה.

בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים.

המועצה תתנהל מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בלבד, במסגרת החלפת מידע פעם בחודש.

העסקים שזכאים להנחה:

 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים וחלה ירידה של 60% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים וחלה ירידה של 80% לפחות במחזור העסקות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.

השלבים להגשת בקשה להנחה:

 1. הגשת בקשה למענק הוצאות לעצמאיים לרשות המסים באתר בקישור הבא:

https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant

 1. לאחר קבלת האישור למענק מרשות המסים, יש להגיש אותו לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות האתר שלהם.
  https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr60.aspx

 

תקופת הזכאות:

 1. תקופת הזכאות למענק סיוע הינה דו חודשית (החל מאי 2020 עד יוני 2021)  על כן, לצורך קבלת הנחה בארנונה ישנו צורך בקבלת אישור זכאות חדש לרשות מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בגין כל תקופה עוקבת עליה מבוקשת הנחה מארנונה .
 2. הזכאות להנחה מארנונה תינתן עבור התקופה העוקבת לתקופת הזכאות למענק

הסיוע ז"א חודשיים קדימה. (למעט תקופת הזכאות הראשונה שבה התקופה העוקבת -

היא 3 חודשים( .

 

להלן פירוט תקופות לזכאות ומתן הנחה בגין תקופה עוקבת:

 

 • תקופה ראשונה: תקופת הזכאות 01/05/2020 30/6/2020. תקופה עוקבת- חודשים למתן הנחה מארנונה יוני יולי אוגוסט 2020
 • תקופה שניה: תקופת הזכאות 01/07/2020 30/8/2020. תקופה עוקבת- חודשים למתן הנחה מארנונה  ספטמבר אוקטובר 2020
 • תקופה שלישית: תקופת הזכאות 01/09/2020 30/10/2020. תקופה עוקבת- חודשים למתן הנחה מארנונה  נובמבר דצמבר 2020
 • תקופה רביעית: תקופת הזכאות 01/11/2020 30/12/2020. תקופה עוקבת- חודשים למתן הנחה מארנונה  ינואר פברואר 2021
 • תקופה חמישית: תקופת הזכאות 01/01/2020 28/02/2021. תקופה עוקבת- חודשים למתן הנחה מארנונה  מרץ אפריל 2021
 • תקופה שישית: תקופת הזכאות 01/03/2020 30/04/2021. תקופה עוקבת- חודשים למתן הנחה מארנונה  מאי יוני 2021
 • תקופה שביעית: תקופת הזכאות 01/05/2020 30/06/2021. תקופה עוקבת- חודשים למתן הנחה מארנונה  יולי אוגוסט 2021

 

באחריות הסוכנות לעסקים קטנים להעביר  למועצה את רשימות הזכאים להנחה.

המועצה תעניק הנחה לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור ותעדכן את העסקים על כך בכת. 

 

עסקים שיימצאו כזכאים להנחה כאמור:

 • יהיה עליהם לשלם את ה-5% הנותרים.
 •  עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור יוני 2020 - ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים למועצה, ככל שיש.

 

אנו מציעים להתחיל בהקדם את תהליך הבקשה מול רשות המסים כדי לקבל את האישורים המתאימים בהקדם

המועצה אינו גורם מקצועי לשאלות בעניין זכאות העסקים למענק.

 

שנה טובה וגמר חתימה טובה!

 

בברכה,

אנה הלאלי

גזברית המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft