פניה למוקד מוקד נגישות

סיכום ישיבת ועדת חינוך אזורית - מ.א. מגילות ים המלח - 9/8/20‎

 

משתתפים:

פרחית אלדן, רביב צחי, עמית וייס (באמצעות זום), אפי מושקטו, סוזי שלו, טלי מוסקל, אריה כהן ורונן בר-אברהם (יו"רים).

 

הצטרפה: רחל אליאב, מנהלת בי"ס יסודי מגילות.

 

מהלך הישיבה:

רחלה הצטרפה לדיון הוועדה כדי לפרט על ההיערכות לקראת שנת הלימודים, לאור סיכום תהליך בניית ההסכמות שיזמה מחלקת החינוך במועצה. להלן דגשים מההסבר של רחלה:  
 

 1. אתגרי הלמידה בצל הקורונה – בי"ס נערך על פי ההנחיות, והוא מתארגן בכל ההיבטים – פדגוגים, ארגוניים, מערכתיים, חברתיים ורגשיים. הוקמו צוותים בכל התחומים ויועצת ארגונית ויועצת פדגוגית מלוות את ביה"ס.
 2. מודל הלמידה ב  - co (זוג מחנכות בכל כיתה) יסייע גם באתגר הקורונה.
 3. המודל שסוכם עליו בתהליך יסייע לנו בהרבה היבטים, לא רק במענה לתחום הזהות היהודית במגילות, אלא גם בהיבטים של למידה דיפרנציאלית, לפי תחומי עניין, מתן בחירה לתלמידים, הטמעה של טכנולוגיות מתקדמות למאה ה – 21 ועוד.
 4. חלוקת הקבוצות תהיה מגוונת, לפי מקצועות וצרכים שונים.
 5. אנחנו עושות מיפוי של מקצועות היסוד והלמידה הדיפרנציאלית תסייע לנו לשפר את ההישגים של תלמידי ביה"ס בשנים הקרובות.
 6. הכניסה חזרה לביה"ס של תלמידים שלמדו במסגרת "נווה", שנסגרה, מהווה אתגר שאנחנו נכונות להתמודד איתו וההסכמות מסייעות בכך.
 7. גן החט"צ יפוצל לשני גנים, השבוע התבשרנו על כך.
 8. עדיין יהיו לנו כיתות גדולות, והמודל של למידה עם זוג מחנכות יסייע מאד בכך.
 9. בעצם מגן ועד כיתה ו' יהיו לנו שתי דמויות בכיתה, אחת דתית ואחת חילונית.

 

אריה ציין כי מודל ההסכמות שהושג הוא ברור, אושר ונחתם לפני כמה ימים.
 

חברי הוועדה העלו בפני רחלה מספר שאלות והתייחסויות:

 • האם בכיתות הגבוהות ברגע שתי מורות האם אפשר יהיה להביא את הילדים ליותר ימים?
 • בעת בחירת אשת הצוות השנייה: האם הפרמטר של הזהות היהודית של אשת הצוות השנייה יבוא לפני האיכות המקצועית?
 • אפי: איך זה מתנהל בשיעורים שיש בהם עיסוק בערכים ?
 • אפי: האם שני המורים יהיו במעמד שווה ולא מס' 1 ומס' 2?  ומה לגבי תנאי ההעסקה, האם יהיו שווים?

 

רחלה ציינה כי "הנושא של הקורונה הוא דינמי, וככל שניתן יהיה להביא פיזית את הילדים ליותר ימים, לאור העובדה שיהיו שתי נשות צוות בכיתה, נעשה זאת. בעניין הערכים, ביה"ס מלווה מקצועית על ידי רשת מיתרים (https://tinyurl.com/yyyrlhdx) ואנחנו לומדות, מודרכות, מקבלות מהם חומרי למידה מגוונים, ומתמודדות עם סוגיות כאלו כל העת. במתח בין הזהות היהודית לבין רחלה ציינה כי היא לא תתפשר על אמות מידה מקצועיות של נשות הצוות החדשות. לגבי מעמד המחנכות, מדובר במעמד שווה, אנחנו פועלות יחד עם המועצה כדי שגם תנאי ההעסקה יהיו שווים".

טלי ציינה כי מכתב עם תנאי ההעסקה אמור להיות מסוכם בימים הקרובים.

החברים שהשתתפו בתהליך מטעם הוועדה – רביב, פרחית ועמית ביקשו לחזק את התהליך שנעשה, האווירה והדרך, הבחירה במגשר המצוין שהנחה את התהליך, ובכבוד ההדדי שהתנהל התהליך. התוצר שהגענו אליו מאפשר לכולם להצטרף. לפי המודל יהיו אפשרויות בחירה לתלמידים. כמו כן ציינו חברים שלקחו חלק בתהליך שהוסכם בתהליך בניית ההסכמות כי בעת יישומו יש לעשות זאת כמקשה אחת כבר בשנת הלימודים הקרובה. עוד ציינו כי הובטח שכל קבוצה תהיה שווה בגודלה וכן כמות קבוצות הבחירה. פרחית הודתה לטלי על דחיפת התהליך ועמית ציין כי המודל נותן מענה לקשת רחבה מאד לסוגיות ומענה לרוב רובם של התושבים.

 

חברי הוועדה איחלו הצלחה לרחלה ותחילת שנה מוצלחת.

בהמשך הישיבה עלו השאלות הבאות:

 • כיצד אנו נערכים במועצה כדי להצליח לגייס אנשי הוראה טובים לכל הכיתות, כל שנה ?
 • אפי: לכמה שנים זה ההסכם ? לכמה זמן יש התחייבות לכך ?
 • האם אחרי המודל נמשיך להשקיע כסף עבור התלמידים שלומדים במצפה יריחו ?

אריה ציין כי מראש הוחלט שתהליך ההסכמות יהווה פיילוט ויבחן ביישום בשטח. ככל שהתהליך יצליח ויתבסס אפשר יהיה להמשיך אותו. משרד החינוך גם בירך על התוצאות שלו. יש תושבים ששואלים שאלות כדי להבין את המודל וזה חיובי, זה מעיד על מעורבות.

אריה ציין כי טלי הציעה לעשות מיפוי של תושבי המועצה כדי לזהות מעוניינים להשתלב בתחום החינוך, כעת או בהמשך. נוכל לקדם אז תהליכים כמו הסבה להוראה, למשל.

לגבי גן החט"צ, אריה ציין כי יש משמעות גדולה של קיום מערכות גיל רך, עד לפני גיל חט"צ, ביישובים. זה משמעותי לסוגיית הקליטה, במצפה שלם למשל עמדנו לפני סכנה של ביטוח התקן בשל היעדר ילדים בגילאי 3 עד 5. לגבי תלמידים שנוסעים למצפה יריחו, אריה מציין כי זו בחירתם של הורים שמבקשים חינוך ממלכתי-דתי, ואנחנו מחויבים לקיים זאת.

אפי ביקש שתהיה שוויוניות בכיתה, שלא תהיה כיתה דתית וכיתה חילונית בחלוקה, וכן הציע לפתוח "מניית חינוך" של מגילות שההורים יתרמו באמצעותה למערכת החינוך.

רונן ציין כי המודל ייבחן ביישום שלו היומיומי. המודל על פניו, ולפי ההסבר של רחלה, גם אמור לתת מענה לכל הנושאים שעלו בתהליך עם "ערי חינוך" והצעת המודל של 40 – 40 – 20 יש לה מרכיבים שדומים לסיכום המודל שהושג בבניי ההסכמות.

הייתה הסכמה כי הצלחת התהליך נבעה בין היתר בדיסקרטיות שלו.

דיון קצר באשר לבקשה של תושבים להצטרף לוועדה כמשקיפים

הוועדה מורכבת מחברי מליאה, ראש המועצה ומנהלת מחלקת החינוך. עם זאת, הוסכם כי אפשר ואולי רצוי לפתוח חלק לא מבוטל של הדיונים לציבור התושבים. תתאפשר לתושבים להביא את דעתם בנושא שעל סדר היום ואח"כ יהיה פרק של דיון של חברי הוועדה. תצא הודעה על כינוס הוועדה ותושבים שירצו להשתתף יוכלו לעשות זאת, אך להודיע 48 שעות מראש לרוחמה בלשכת ראש המועצה, כדי שנדע להיערך. כמו כן, סוכם כי לפי הצורך חלק מהדיונים לא יהיו פתוחים לציבור.

דיווח של טלי על ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים

טלי נתנה סקירה של מסגרות החינוך השונות, מגיל רך ועד תיכון, לפי יישובים, גילאים, וסטטוס הרשמה.

דגשים עיקריים בסקירה:

שתי תכניות שהרשות מקדמת בגיל הרך: תכנית מעגן ותכנית גלים. בפועל מדובר במעורבות של מנהלת השירות הפסיכולוגי שלנו, קלינאיות ומרפאות בעיסוק.
רונן בירך על כך וציין שזו התקדמות גדולה לעומת שנים עברו.

עלתה השאלה באיזו מידה הרשות יכולה לבצע פיקוח על הפעוטונים.

אריה ציין כי בראייה ארוכת טווח יש למועצה רצון וכוונה להיות מערובת יותר בתחום הגיל הרך בכלל היישובים, במטרה לשפר ולהשביח את השירות לתושב.

רונן ציין כי מעורבות גדולה יותר של הרשות בתחום הגיל הרך נמצא כאחד הנושאים על סדר היום של הוועדה מבחינתו, והוא יידון בהמשך.


טלי ציינה כי השנה יש שלוש כיתות קטנות בבית ספר, ויש גם תלמידים שמקבלים מענה בתחום חינוך מיוחד מחוץ לרשות (יפורט בסקירה אחרי פתיחת שנת הלימודים).


לגבי בית הספר התיכון, עלו שאלות רבות מחברי הוועדה לאור הצגת הנתונים המספריים ומספר התלמידים שבחרו לעבור לבתי ספר תיכוניים אחרים. אפי ציין כי תתקיים בשבוע הבא פגישה של פורום הורים בתיכון עם שני ראשי המועצות ומנהלות המחלקות. אריה ציין כי קיימת פתיחות במועצה אזורית תמר לדון בהיבטים שונים של תפקוד ביה"ס כעת ועתידו.

עלתה שאלה לגבי המשך ביה"ס מגילות לכיתות ז' – ח', שעלה לפני כמה שנים. אריה ציין כי כרגע נהיה עסוקים עם ביה"ס היסודי בהטמעת מודל ההסכמות והתמודדות עם הקורונה, אך זה בהחלט נושא שאפשר יהיה לחזור ולדון בו.

טלי ציינה את הקושי בחודשים האחרונים בקיום פעילויות תנועות הנוער לאור משבר הקורונה, שינוי ההנחיות, ביטול מחנות הקיץ וכו', אך בכל זאת תנועת הנוער העובד והלומד עשתה מאמץ וקיימה תחת המגבלות קורס מד"צים מקוצר. רונן ביקש להחמיא לתנועה על היצירתיות והמאמץ לקיים את הקורס וקיבלנו הדים חיוביים עליו.
טלי פירטה את הפורומים המקצועיים הקיימים במועצה, מגיל רך ועד נוער, ובימים אלה ייבחר גוף מקצועי שילווה את הפורומים וינחה את המפגשים
רונן ביקש לחזק את קיום הפורומים, הרצון למקצע את הצוותים החינוכיים, לייצר למידת עמיתים סינרגיה ביניהם. חשוב יהיה להתמיד בכך, ולהפוך זאת למסורת לשנים.

חברי הוועדה הודו לטלי על עבודתה ומאחלים הצלחה רבה בפתיחת שנת פעילות מאתגרת במיוחד. 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft