פניה למוקד מוקד נגישות

הנפקת ספח ת.ז. ממוחשב

במסגרת מכלול הצעדים לשיפור השירות לציבור, אותם מובילה רשות האוכלוסין וההגירה, הוחלט על הנפקת ספח תעודת זהות גם באופן ממוחשב.

את הספח ניתן להוריד באתר רשות האוכלוסין וההגירה (piba.gov.il) באזור האישי, לשמור במחשב או בטלפון הנייד לכל שימוש.

צורת הספח דומה לספח הקיים (תבנית זהה), אך ייתכן שככל שספח כזה יודפס באמצעות מדפסת ביתית תתקבל צורה אחרת או גודל שונה.

חשוב להדגיש, הנייר עליו יודפס הספח במדפסת הביתית אינו נייר ייחודי, אולם יש להקפיד כי הספח מכיל את המשפט: "הופק מהמערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין".

בנוסף, קיימת אפשרות להדפסת ספח גם בעמדות שירות עצמי ובלשכות הרשות, המאפשרות הדפסת הספח על נייר יחודי.

מצורף בזאת עלון ובו פירוט השינויים האמורים, מלווה בדוגמה, ניתן לעיין בחומרי הסברה נוספים באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה: https://go.gov.il/digitalid.

מאחר והפקה של ספח בצורה זו הינה חדשנית, אנו מאפשרים לקבל הערות ולקבל משוב על השירות באופן החדש. הערות ומשוב ניתן לשלוח לכתובת: sefach@piba.gov.il

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft