פניה למוקד מוקד נגישות

תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עקב מגיפת הקורונה

בעקבות ההגבלות שהוטלו על הציבור עקב מגפת הקורונה חתם שר הפנים על התקנות  המעניקות פטור בארנונה לעסקים או לחילופין מתן הנחה של 25% מחיוב השנתי.

 

החלטת המועצה לאשר מתן פטור לעסקים שהוגדרו בתקנות וזאת לתקופה של 3 חודשים החל מ- 1.3.2020 עד ל- 31.5.2020

זכאים להנחה רק מחזיקים בנכס לאחר 29.2.2020.

בתקנות נקבע כי כל נכס יהיה זכאי להנחה למעט:

  • נכסים  למגורים
  • קרקע לחקלאות ומבנה חקלאי
  • נכסים בסיווג בנק, חברת ביטוח, מערכות סולאריות.
  • נכסים המשמשים לממכר מזון, בית מרקחת, אופטיקה, מוצרי היגיינה, מעבדות מחשבים ותקשורת, אשר ניתן להפעיל בהתאם לתקנות שעת חירום.
  • נכסים שהמחזיק בהם הוא מדינת ישראל, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, חברות ממשלתיות, תאגידי מים וביוב ותאגיד שהוקם מכוח חוק.
  • נכסים הזכאים לפטור עקב החזקתם ע"י אגורה או מוסד שיתופי למטרת עזרה רפואית, או מוסדות להשכלה גבוהה הזכאים לפטור.
  • נכס שאינו ראוי למגורים ונכס ריק.
  • נכס שסווגו כ"נכס אחר" למעט אם זה הגיש בקשה במסגרתה פירט מדוע הוא זכאי לפטור וגזבר הרשות קיבל את הבקשה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות ובקשה. כאמור יש להגיש תוך 30 ימים מיום פרסום התקנות.

 

 

הפטור יינתן עבור סיווג הרשום בספרי המועצה: בתי מלאכה, תיירות ושירותי נופש, חדרי אירוח, מוסכים, תעשיה, משרדים, שירותים ומסחר.

 

תשומת ליבכם לעובדה, שכדי להנות מההנחה כאמור יש לשלם את חיובי הארנונה

עד לסוף השנה או לחילופין להגיע להסדר תשלומים ביחס אליה (תקנה 20 לתקנות

ההסדרים במשק המדינה־ הנחה מארנונה, תשנ"ג 1993).

 

כמו כן, זכאי להנחה שלא יפרע את יתרת מלאה חיובי הארנונה לשנת הכספים תבוטל ההנחה שניתנה לו והיא תתוסף ליתרת חובו ותקנה 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מאתונה תשנ"ג, 1993).

 

המחזיק ששילם את הארנונה בגין התקופה של חודש מרץ עד יוני וזכאי לפטור כאמור, ראשי לקזז את היתרה בגין הפטור משארית חוב הארנונה  עד סוף השנה או לחילופין לפנות בבקשה לקבלת החזר כספי.

 

לכל שאלה ניתן לפנות לגזברות המועצה 02-9945000

 

אנה הלאלי

גזברית המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft