פניה למוקד מוקד נגישות

רישום לגני הילדים לשנת תשפ"ב

אנו בפתח המועד לרישום לגני ילדים ולבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ב.

מועדי הרישום הם: 9.5.21 עד 29.5.21

הרישום המוקדם יאפשר לנו להתמודד עם סוגיות חשובות כמו תקני כיתות, בינוי ופתיחת גני ילדים באופן תקין, הסעות ושיפוצים.

 

חובת הרישום לגן הילדים חלה על ילדים בגיל 3 ומעלה בגיל הרישום.

כל הילדים חייבים ברישום, וכן ברישום מחדש בכל שנת לימודים.

הרישום היישובי

גיל 5  גיל 4  גיל 3   ישוב
חט"צ מגילות גן זוגן – אבנת גן זוגן – אבנת אבנת
חט"צ מגילות גן אלמוגן – אלמוג גן אלמוגן – אלמוג אלמוג
חט"צ מגילות גן חוואר – בית הערבה גן חוואר – בית הערבה בית הערבה
חט"צ מגילות גן פיקוס – ורד יריחו גן פיקוס – ורד יריחו ורד יריחו
חט"צ מגילות גן תמר – קדם ערבה גן תמר – קדם ערבה קדם ערבה
חט"צ מגילות גן כרוון – קליה גן כרוון – קליה קליה
גן פטל – מצפה שלם גן פטל – מצפה שלם גן פטל – מצפה שלם מצפה שלם

 

ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בשנת תשפ"א חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"ב:

 1. גילאי 3-4 (שילמדו בגן בישוב שלהם)
 2. גילאי 5 העולים לחט"צ

 

גילאי הרישום (עפ"י תאריכי הלידה, בתאריכים הבאים):  

עד

נולד בין התאריכים

גילאים

גן

כ"ג בטבת תשע"ט - 31 בדצמבר 2018

י"ד בטבת תשע"ח - 1 בינואר 2018

גיל 3

טרום טרום חובה

 ​י"ג בטבת תשע"ח - 31 בדצמבר 2017

ג' בטבת תשע"ז - 1 בינואר 2017

גיל 4

טרום חובה

ב' בטבת תשע"ז - 31 בדצמבר 2016

כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016

גיל 5

חובה

 

חריגי גיל רך 

החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה, ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 (כולל).

 

שימו לב לפרטים הבאים:

 1. יש למלא את הטופס המקוון על כל פרטיו.
 2. הרישום יתבצע באופן מקוון בלבד! אין להדפיס את הטופס ולשלוח אלינו בכל דרך אחרת.
 3. יש לצרף צילום של ספח תעודת הזהות, של שני ההורים, לאישור כתובת המגורים- בתוך הטופס המקוון.
 4. יכולים להירשם רק התלמידים שתאריך הלידה שלהם נמצא בתוך טווח התאריכים הנ"ל לגילאי 3-5, לא תתאפשר הרשמה לגיל חריג. החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה, ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 (כולל).
 5. הורים עצמאיים (לרבות הורים גרושים או פרודים) - יש למלא טופס נוסף  - כתב הצהרה והתחייבות. לחץ כאן לטופס מקוון הורים עצמאיים
 6. השיבוץ לגנים יתבצע על פי הרישום היישובי. כל בקשה שאינה מתאימה לרישום היישובי, יש להגיש עבורה בקשת העברה בתוך טופס הרישום.

  ועדת העברות תתכנס במהלך חודש יוני. תשובות יישלחו במייל עד 30.6.21

 7. במידה והנכם מעוניינים בחינוך ביתי, יש להכנס לפורטל הורים ולמלא בקשה למעבר לפורטל הורים לחץ כאן  ובמקביל לשלוח מייל על כך לקב"ס - קצינת הביקור הסדיר (קב"ס) במייל  hinuch@dead-sea.org.il  נדגיש, כי עד מתן אישור רשמי של חינוך ביתי, לא ניתן להתחיל חינוך ביתי, והילד מחויב על פי חוק להירשם ולהופיע במסגרת חינוך רשמית.

לחץ כאן לטופס מקוון רישום לגנים 

תודה

מחלקת החינוך

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft