פניה למוקד מוקד נגישות

ביטחון- מידעון המועצה לסיכום הפעילות – יוני 2023

אימון מכלול מידע לציבור  

במסגרת המוכנות המועצתית לחירום, נערך אימון מכלול מידע לציבור לצורך מוכנות לחירום.

במסגרת האימון, הוצג "תרחיש הייחוס" ודרכי המענה ע"י פיקוד העורף ודרור סיני קב"ט המועצה. הוצגו פעולות לקידום ושיפור שבוצעו במכלול מאז האימון הקודם ע"י לירון סימון מנהלת המכלול, הותאמו תרחישי ייחוס שונים והתקיים תרגול ולמידה על מיומנויות ניהול ומידע לציבור במצב חירום.
נאחל רק שלא נזדקק להשתמש בחומר הנלמד!

 

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft