>

פרסום בקשות להיתרים ל-6 מתקני התרעה מפני רעידות אדמה

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

מועצת התכנון העליונה

ועדת משנה לתכנון ורישוי

 

הודעה על אישור בקשות להיתרי בניה ל-6 מתקני מערכת התרעה מפני רעידות אדמה בנפת יריחו (הבקעה)

לפי תמ"א 72/1 - תכנית מתאר אזורית (חלקית) להקמת מתקני מערכת התרעה מפני רעידות אדמה באזור יהודה ושומרון

 

המבקש: המכון הגיאולוגי לישראל

 

סוג המתקן המבוקש: מתקן מערכת התרעה מפני רעידות אדמה לפי תמ"א 72/1

 

מיקום המתקנים הוא כדלקמן:

  1. קואורדינאטות (נ.צ. רשת ישראלית): 625493 / 243035 -

      גוש פיסקאלי מס' 6, חלק ממאוקע בצת פשחה ומסבח אל-ערנח, באדמות הכפר ערב אבן-עביד

 

  2. קואורדינאטות (נ.צ. רשת ישראלית): 603469 / 237346 -

      באדמות הכפר ערב אר-רשאיידה

 

  3. קואורדינאטות (נ.צ. רשת ישראלית): 620803 / 241221 -

      גוש פיסקאלי מס' 6, חלק ממאוקע אט-טרבי, באדמות הכפר ערב אבן-עביד

 

  4. קואורדינאטות (נ.צ. רשת ישראלית): 615910 / 240104 -

      באדמות הכפר ערב את-תעמרה

 

  5. קואורדינאטות (נ.צ. רשת ישראלית): 611136 / 237346 -

      באדמות הכפר ערב את-תעמרה

 

  6. קואורדינאטות (נ.צ. רשת ישראלית): 684605 / 249883 -

      גוש מוסדר מס' 205, חלק מחלקה מס' 10, באדמות הכפר טובאס

 

 

בהתאם לסעיף 34 לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966 ובהתאם לתמ"א 72/1 מודיעה בזה ועדת המשנה לתכנון ורישוי על אישור בקשות להיתרי בניה ל-6 מתקני מערכת התרעה מפני רעידות אדמה.

 

הבקשות נמצאות במשרדי לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ו/או במת"ק יריחו

ויכול כל אחד לעיין בהן ללא תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

כל מי שרואה עצמו נפגע מאישור הבקשות, באפשרותו להגיש את טענותיו בכתב עד ליום 02.12.2019.

את הטענות יש להגיש בכתב ובצרוף המסמכים רלוונטיים ללשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ת.ד. 16 מיקוד: 9063100 (טלפון: 02-9977828, פקס: 03-9977737) או לקצין התשתיות במת"ק יריחו.

בקשה אשר תוגש ללא מסמכים רלוונטיים תידחה על הסף.

 

 

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה לתכנון ורישוי

אזור יהודה ושומרון

 

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות