פניה למוקד מוקד נגישות

ארנונה

ארנונה הוא מס המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית.
גובה הארנונה נקבע בעיקר לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, וכן לפי סוג הנכס (דירה, חנות וכו') ומיקומו.
מקור השם ארנונה הוא מארמית, ומשמעו - מס חקלאי.
הארנונה הונהגה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בשנת 1934, מתוקפה של "פקודת העיריות".
 
 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft