פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 15/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 27/12/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

אילן בנוביץ'                                                              -  אלמוג

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

רונן בר אברהם, איתי מאור                                     -  קלי"ה

עמית וייס                                                                 -  אבנת

פרחית אלדן, איציק דניאל                                       -  ורד יריחו

חיים לוי, שחר דרורי                                                -  מצפה שלם

 

חסרים:

אפי מושקטו (שוהה בחו"ל), צחי רביב (הודיע שיעדר).

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, יעקב מורגנשטיין, איריס כוכבי, דנון יצחק, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 14/2018.
 3. אישור תברי"ם.
 4. תקציב 2018.
 5. מינוי נציג המועצה במועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה.
 6. איוש ועדות המועצה.
 7. מינוי דירקטורים בתאגידים עירוניים.
 8. שונות.                                                                                                                                 

 

 1. אינפורמציה:
  1. בחירות כלליות - אריה ציין כי צפוי קיפאון בתפקוד משרדי הממשלה בעקבות הבחירות הכלליות הצפויות באפריל 2019. נמשיך לעשות מאמצים על מנת שהפגיעה בהתנהלות השוטפת של המועצה תהיה מזערית.
  2. כנס נבחרים שאורגן ע"י מפע"ם מעלה אדומים - התקיים כנס לנבחרים בו נתנה הדרכה כללית בנוגע לתפקידו של נבחר. חולק חומר כתוב. חברי המליאה מוזמנים לקחת חוברות הדרכה שחולקו בכנס.
  3. תכניות עבודה - מנהלי המחלקות במועצה מגבשים תכניות עבודה, כל מנהל בתחומו. תכניות העבודה יוצגו לחברי המליאה בישיבות הקרובות.
  4. תכנית אב כוללת - יוזמת משרד השיכון - התקיים היום סיור התנעה של תכנית אב כוללת למועצה אותה יזם משרד השיכון. מדובר על הכנת תכנית אב "צופה פני עתיד". השתתפו בסיור מתכננים ויועצים.
  5. אתר הטבילה - המינהל האזרחי מקדם הכנת תב"ע למתחם. יש לנו מחלוקת עם רשות הטבע והגנים בכל הקשור למיקום ואופי הפעילות המסחרית שאמורה להתפתח במתחם. במקביל פינוי מוקשים מהמתחם ומאזור המנזרים הסמוך למתחם מתבצע ומתקדם יפה.
  6. תכנית אב לספורט - תכנית אב לספורט הוכנה ע"י חברה חיצונית. התכנית תשלח לחברי המליאה. אם תבוא דרישה מאחד מחברי המליאה לקיים דיון בתכנית אזי התכנית תובא לדיון במליאת המועצה.
  7. אולם הספורט - יש לנו נזק גדול ברצפת הפרקט באולם הספורט. אנו במגעים מול חברת הביטוח (ביטוח חקלאי) להכיר באירוע ולכסות את הנזק שנגרם במקום. יצרנו קשר עם עו"ד המתמחה בתביעות נזיקין על מנת לעמוד טוב יותר מול חברת הביטוח. האולם עדיין מושבת.
  8. ביקור שגריר ארה"ב - מתוכנן ביקור של מר דניאל פרידמן שגריר ארה"ב במועצה . נערך סיור מקדים של צוות מהשגרירות האמריקאית במועצה.
  9. איכות הסביבה - המועצה גיבשה פתרון לסילוק פסולת הניילון החקלאי בשיתוף עם חקלאי המועצה ועם חברה שממוקמת במישור אדומים שתאסוף את הניילון ותשתמש בו כחומר גלם ליצור צינורות פלסטיק. חביב כץ שוקד על מציאת פתרון לגזם התמרים.
  10. רשות המים - התקיימה פגישה עם נציב המים. אנו פועלים לחבר את צפון ים המלח למערכת המים הארצית  .
  11. יום המורה בביה"ס מגילות - התקיימה פעילות בבית הספר האזורי מגילות, במסגרתה הורים לימדו במקום מורים. יש הדים חיוביים מיום זה.
  12. חינוך - המועצה בקשר עם  חברה בשם "הרי חינוך" לשם גיבוש תכנית כוללת לכל מערך החינוך במועצה.
  13. תרבות - בחנוכה התקיים פסטיבל יוצא לאור, היה מיפגש עם צופית גרנט בנושא אלימות במשפחה. צפוי כנס של חבורות זמר בו תיקח חלק גם חברת הזמר של המועצה.
  14. תכנית 360 - משרד הרווחה - אנו פועלים במסגרת יוזמה של משרד הרווחה לצמצום האלימות במשפחה. מדובר בתכנית תלת שנתית, השנה היתה השנה הראשונה של התכנית.
  15. אגף להתישבות של משרד הביטחון - מר נוחי מנדל מתוכנן להגיע למועצה לפגישת עבודה בה יועלה גם המצב הרגיש של מצפה שלם לאור אירועי הפריצה הרבים שהיו בישוב.
  16. יריד תיירות - מתוכנן יריד תיירות בו ניקח חלק. אנו משתפים פעולה עם מ.א. תמר ועם עיריית ערד בתחום התיירות.

 

 1. אישור פרוטוקול 14/2018
 2. : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 14/2018.

 

 1. תברי"ם
  1. תב"ר 280 - חגדיד
   הגדלת התב"ר ב- 20,000 ₪ - מענק ארגון הדקלאים
   סכום התב"ר המעודכן 199,000 ₪
   החלטה: תב"ר 280 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 313 - נהזי"ם 2018
   35,840 ₪ מענק משרד הבריאות.
   החלטה: תב"ר 313 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 314 - גידור גן פטל במצפה שלם
   סכום התב"ר 90,000 ₪
   54,000 מענק משרד החינוך
   36,000 ₪ השתתפות הישוב מצפה שלם
   החלטה: תב"ר 314 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 315 - חבורת הזמר מגילות
   24,772 ₪ מענק משרד התרבות
   החלטה: תב"ר 315 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 316 - תשתיות ציבוריות בהרחבה הצפונית בקלי"ה
   1,909,000 ₪ מענק משרד השיכון
   החלטה: תב"ר 316 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 317 - תכנון ובנית תכנית אב
   200,000 ₪ מענק משרד הפנים
   החלטה: תב"ר 317 מאושר פה אחד.
  7. תב"ר 318 - פרויקט סולארי קרקעי
   467,000 ₪ מענק משרד הפנים
   החלטה: תב"ר 318 מאושר פה אחד.
  8. תב"ר 319 - התקני בטיחות והסדרי בטיחות במוסדות חינוך
   165,000 ₪
   115,500 ₪ מענק משרד התחבורה
   49,500 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 319 מאושר פה אחד.
  9. תב"ר 320 - תכנית אב ומתאר למגילות
   1,800,000 ₪ מענק משרד השיכון
   החלטה: תב"ר 320 מאושר פה אחד.

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגרם:

165 - שדרוג והחלפת תחנת הסעה

191 - עבודות ניקוז 2015

197 - שפור חזות הישוב בית הערבה

198 - שפור חזות הישוב מצפה שלם

199 - שפור חזות הישוב אלמוג

217 - ממסר קשר

227 - נהזים 2016

230 - הנגשה לביה"ס

234 - מגרש דשא לקהילה

245 - גדר בטחונית באלמוג

246 - גדר בטחונית בורד יריחו

249 - סיוע במוכנות לחירום

261 - פעולות חברה וקליטה 2017

277 - שדרוג ציוד תקשוב

278 - תכנית אב לספורט

283 - עבודות פיתוח

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. תקציב 2018

רו"ח אלון מררי הציג את עדכון התקציב לשנת 2018. התקציב המעודכן 23,353 אלש"ח. עיקר השינויים בתקציב גביית ארנונה משנים קודמות בסך של למעלה ממיליון ₪. בהוצאות הגידול בא לידי ביטוי בחוגי נוער ובהקטנת הסכום שתוכנן בתקציב מעודפים משנים קודמות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון תקציב 2018 ל- 23,353 אלש"ח.

 1. מינוי נציג המועצה באיגוד רשויות לאיכות הסביבה יהודה
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של מר דוד בלאו כנציג המועצה במועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה.

 

 1. איוש ועדות המועצה
 • ועדת הנחות לארנונה
  יו"ר – אילן בנוביץ'
  חברים – איציק דניאל
  יועץ משפטי – עו"ד אריק לביאן
  עו"ס  - יעל סבג
  גזבר – דוד בלאו
 • ועדת ערר לארנונה
  יו"ר – מני שרעבי
  חברים – עודד דרור, שי ליפשיץ, אריאל סוקולוף
 • ועדת מכרזים
  יו"ר – אפי מושקטו
  חברים – פרחית אלדן, עמית וייס
 • ועדת לענייני ביקורת
  יו"ר – חיים לוי
  חברים – סוזי שלו, איציק דניאל
 • ועדת תמיכות
  יו"ר – אריה כהן
  חברים – צחי רביב, פרחית אלדן
 • ועדת קניות
  יו"ר – אריה כהן
  חברים – דוד בלאו
 • ועדת כספים
  יו"ר – אריה כהן
  חברים – דוד בלאו, רו"ח אלון מררי
 • ועדת מל"ח
  יו"ר – אריה כהן
  רכז ועדה – דרור סיני
  חברים – חביב כץ, יוסי לב
 • ​​​​​​​ועדה מקומית לתכנון ובניה
  יו"ר – אריה כהן
  רכז הוועדה -אוריאל אהרונוב מהנדס  המועצה  .
  מצפה שלם – חיים לוי, שחר דרורי
  בית הערבה – סוזי שלו
  קלי"ה – אפרים מושקטו, רונן בר אברהם, איתי מאור
  ורד יריחו -פרחית אלדן, איציק דניאל
  אלמוג – צחי רביב, אילן בנוביץ'
  אבנת -עמית וייס
 • ועדת איכות הסביבה
  יו"ר – אריה כהן
  רכז הועדה – אוריאל אהרונוב
  חברים – איתי מאור, איציק דניאל, סוזי שלו
  תושבים – לינדה שטיין, יוסי צופי, משה גזי
 • ועדת חינוך
  יו"ר – אריה כהן, רונן בר אברהם
  חברים – שחר דרורי, איתי מאור, פרחית אלדן, עמית וייס
 • ועדת ביטחון
  יו"ר – אפרים מושקטו
  רכז הועדה – דרור סיני  
  חברים – רבשצי"ם  של  הישובים    .
 1. מינוי דירקטורים בתאגידים עירוניים.
  1. החברה הכלכלית לפיתוח מגילות
   נבחרים – אריה כהן, סוזי שלו
   עובדי מועצה – דוד בלאו, חביב כץ
   נציגת ציבור – סול לביא בן שימול
   החלטה :מליאת  המועצה  מאשרת  פה  אחד  את  המינויים   הנ"ל    .
  2. החברה לפיתוח אתר הטבילה
   נציגי מגילות – אריה כהן, דוד בלאו, אילן בנוביץ', דנון יצחק
   החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המינויים הנ"ל.

בברכה אריה כהן

ראש המועצה                                                                      

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft