פניה למוקד מוקד נגישות

השירות הפסיכולוגי החינוכי

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) הינו חלק ממחלקת החינוך של המועצה האזורית מגילות ים המלח והפיקוח המקצועי הינו של אגף השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) במשרד החינוך. ייעודו של השפ"ח הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של התלמידים במערכת החינוך במועצה. ייעוד זה מתממש בעבודת השפ"ח ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בעיתות שגרה ובחירום.

עבודת השפ"ח מתבטאת בסיוע לצוותי החינוך במניעה, איתור מוקדם ובהתערבות פסיכו-חינוכית מותאמת לצרכי הילד ומערכת החינוך. במקביל הפסיכולוג החינוכי שותף בעיצוב תפיסת המסגרת החינוכית בכל הנוגע לרווחה ולבריאות הנפש של הילדים הלומדים בה. בנוסף, לשפ"ח יש נציגות קבועה בוועדות זכאות ואפיון, בוועדות רב-מקצועיות ובוועדות מועצתיות נוספות (על פי צורך).

השפ"ח שם דגש על התפתחותו הרגשית של הילד, תפקודו החברתי והסתגלותו לחברה ולערכיה ומכיר בהשפעתם על מימוש יכולת הלמידה. השפ"ח נותן מענה לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך בגני הילדים, בחטיבה הצעירה ובבית-הספר היסודי "מגילות" וכן לגורמים הקהילתיים במועצה. במסגרת תפיסת השפ"ח משולבות זו בזו הראייה הכוללנית והמערכתית יחד עם ראייה פרטנית של הילד ומשפחתו.

השפ"ח מחויב לסטנדרטים גבוהים של מקצועיות, אמינות ונגישות בעבודתו עם ציבור הפונים. השפ"ח מתחייב לשמור על סודיות המידע הרגיש הנמצא ברשותו ולהשתמש בו בהתאם לכללים הקבועים ב"חוק הפסיכולוגים" ובתקנון האתיקה של הפסיכולוגים.

ניתן לפנות לשפ"ח:

1.     פנייה באמצעות איש צוות חינוכי (כגון: גננת, יועצת בית הספר, מחנכת וכדומה)

2.     פנייה באמצעות המייל האישי לצוות השירות הפסיכולוגי

3.     פנייה למחלקת החינוך בטלפון 02-9945020

 

ד"ר שמעון סולניקה
מנהל השירות הפסיכולוגי
shapmeg@dead-sea.org.il

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft