תברואה

להלן פירוט שירותי התברואה המספקת המועצה:

הדברה:

 1. מילוי ותחזוקת מלכודות כנגד זבובים מתבצע כל שבוע בימי שני.
 2. ריסוס פחי אשפה כנגד זבובים מתבצע כל שבוע בימי שלישי.
 3. הדברה כנגד יתושים בבריכות חמצון ומוקדים נוספים מתבצע כל שבוע בימי רביעי וחמישי.
 4. הדברה כנגד מזיקים במוסדות ציבור - לפי קריאה.
 5. טיפול בשוחות ביוב מתבצע אחת לשנה בכל הישובים ועל פי קריאה וצורך כנגזרת מהמצב בשטח.
 6. סיור מעקב וניטור אחר מוקדים בעייתיים מתבצע בימי ראשון.
 7. יום שישי מתבצעת השלמת משימות וביצוע משימות מיוחדות.

מיחזור:

 1. ריקון מתקני מחזור בקבוקי פלסטיק ארבע פעמים בשנה.
 2. ריקון מתקני מחזור לקרטון ונייר אחת לחודש.
 3. ריקון מתקני מחזור לזכוכית - ארבע פעמים בשנה.

דיגומי איכות מי שתייה:

 1. אחת לחודש בדיקות מיקרוביאליות.
 2. מתכות ברשת אחת לשלוש שנים.
 3. טריהלומתאנים אחת לשלוש שנים.

מט"שים:

 1. אחת לשבוע מעקב אחרי כל המט"שים במרחב מגילות.

בתי אוכל:

 1. אחת לשלושה חודשים ביקורת תברואתית בכל בתי האוכל במרחב מגילות.

פינוי אתרי פסולת גושית:

 1. לפי קריאה.

פינוי כלי אצירה ביישובים:

 1. שלוש פעמים בשבוע בימים א \ ג \ ה \ (על פי רוב). פינוי יום ראשון מתחיל עם יציאת השבת.

בריכות שחיה:

 1. לפחות פעם בשנה ביקורת תברואתית בבריכות השחייה במרחב מגילות ומעקב אחרי תיקון ליקויים.  

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft