פניה למוקד מוקד נגישות

מונעים את הכלבת

לבת מניעת התפשטות מחלת הכל, בתחומי הישובים במועצה אזורית מגילות והשלכותיה לאדם ולבעלי חיים, בעלי הכלבים להקפיד על הוראות חוק העזר, פיקוח כלבים:

1.חובה לחסן נגד מחלת הכלבת, כל כלב, חתול מעל גיל שלושה חודשים ושעברו מעל 12 חודשים מאז חיסונו האחרון

2.המחזיקב לא יאפשר את יציאתו מתחום חצרו, אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה

 

פעולות שירות הווטרינרי למניעת המחלה:

1.לכידה והסגרת כלב שבעליו לא קיבל רישיון לאחזקתו מהשירות הווטרינרי

2.מתן קנסות לבעלי כלבים שלא ימנעו מכלבם לשוטט ללא השגחה וללא רצועה

 

מתן קנסות על פי חוק העזר להסדרת הפיקוח על כלבים וחתולים:

1.קנס על כלב או חתול ללא חיסון כנגד כלבת – 730 ₪

2.קנס על כלב משוחרר בשטח ציבורי – 730 ₪

 

הודעת וטרינר המועצה ד"ר שמחון בנושא שינוי בתקנות חיסוני כלבת לחיות מחמד 2024

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft