פניה למוקד מוקד נגישות

מנהל/ת ענף אזורי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מנהל/ת ענף אזורי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 

תאור התפקיד :

ביצוע מדיניות המשרד בהתאם להוראות הממונה וייצוג המחוז והמשרד בפני חקלאים באזור טיפול המחוז. עריכת ניתוחים כלכליים בענפי החקלאות השונים של המחוז ומתן יעוץ כלכלי לפי הצורך.

ביצוע תכנון משק מפורט עפ"י מספר ענפים, סוגיהם, המבנה הפנימי, לוח מים, לוח עבודה, לוח אספקה וצריכה ותכנון פיננסי. הכנת תכניות שנתיות ועונתיות של היצור הצפוי במחוז כולל מעקב ודו"ח אחר ביצוע. הכנת תכניות פיתוח רב שנתיות ושנתיות כולל טיפול בבדיקות משקיות-כלכליות של בקשות מענקי השקעות, אישורן ופיקוח על ביצוען. איסוף נתונים לתכנון כולל: טיפול במשקים מודרכים ומבוקרים תוך מעקב אחר הוצאות להצמדת דפוסי משק.

בדיקה ואישור דו"חות ביצוע בבקשות למימון בשיתוף עם גורמים נוספים. עריכת סקרים כלכליים בהיקף מקומי ואזורי לגבי היצור החקלאי, מפעלים אזוריים לייצור וצריכה, הפיתוח, היעילות, והיצוא החקלאי.

יוזמה ותכנון שיטות העבודה, ניסוח דיווחים וסקרים מקצועיים.

קיום מגע הדוק עם היחידות המקצועיות במשרד ועם גורמים החקלאיים בשדה, מועצות ייצור וכו.' טיפול בבקשות לעובדים זרים לרבות קליטת בקשות, בדיקת זכאויות והמלצות לאישור.

בדיקה והכנת חוות דעת לתכניות היתרי בניה למבנים חקלאיים ופעילות לא חקלאית.

יוזמה וקידום תכניות פיתוח במרחב הכפרי. השתתפות בחממות תיירות ובמט"י אזורי ובצוות היגוי לתכניות אב, מיתאר ועדות היגוי לכפרי תיירות ותכניות אסטרטגיות במועצות אזוריות. סיוע בטיפול ואישור בקשות לקבלת מענקים במסגרת פיתוח הכפר.

 

חברות בוועדות תכנון ובניה מקומיות ברשויות האזורית. בחינת בקשות להקצאת גורמי ייצור ובקשות לשינויים והמלצה למנהל המחוז לצורך דיון בועדת פרוגרמות.

ביצוע פעולות נוספות לפי דרישה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

----------

השכלה:

-----

לדרוג מהנדסים: השכלה אקדמאית )תואר ראשון( בכלכלה חקלאית.

דירוג מח"ר: השכלה אקדמאית )תואר ראשון( בכלכלה או במינהל עסקים.

ניסיון:

-------- ללא שנות ניסיון.

כישורים ונתונים נוספים:

----------------------------

כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כושר ניהול מו"מ.

כושר קיום מגע עם קהל.

נכונות לעבוד מחוץ לשעות העבודה המקובלות.

עדיפות לבעלי היכרות עם המערכת החקלאית וההתיישבותית בישראל.

 

הערות:

**אזור עבודה : שטחי מועצות אזוריות בקעת הירדן ומגילות ים המלח. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים. ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

 גיליונות הערכה ומשוב של עובד המדינה יתקבלו כמסמכים דיגיטליים שיוצגו מתוך תיק העובד.עובד מדינה שתיק העובד אינו מנוהל במרכבה יצרף לבקשה גיליונות הערכה ומשוב מהשנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד. המכרז פורסם ביום : יח' בסיון, תשפ"ג (07/06/2023)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ב' בתמוז, תשפ"ג (21/06/2023)

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft