תמונה מייצגת

הביקור הסדיר

תפקיד הקב"ס (קצין ביקור סדיר), להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במסגרת חוק חינוך חובה החל מגיל 3 עד 18.

 

תפקידיו ופעולותיו של הקב"ס נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

 

לצורך מילוי תפקידו פועל הקב"ס במספר מישורים:

  • איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא ביצעו רישום למוסד חינוכי.
  • איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות מרכזי מידע שונים כגון: דיווחים של משרד החינוך, מנהל / יועץ המסגרת החינוכית, משפחה, קרובים, נציגי קהילה ועוד.
  • בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה במערכת הביקור הסדיר.
  • ניהול תקציב מניעת נשירה לשם ייזום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה.
  • טיפול בתלמידים שנשרו בדרכים יצירתיות ומגוונות.
  • ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות.
  • אחריות על הליך קבלת אישור לחינוך ביתי ומעקב אחר התוכנית.

קצינת ביקור סדיר (קב"ס)
 

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft