פניה למוקד מוקד נגישות

מספרי טלפון המועצה

 דוא״ל  פלאפון  טלפון  תפקיד   שם
ariek@dead-sea.org.il 052-2854244 02-9945001 ראש המועצה אריה כהן
lishka@dead-sea.org.il 050-6401304 02-9945002 מנהלת לשכה רוחמה זקן
mankal@dead-sea.org.il 050-8296059 02-9945010 מנכ"לית המועצה דגנית פוקס
Anna@dead-sea.org.il 050-6927369 02-9945003 גזברית המועצה אנה הלאלי
danon_itzak@dead-sea.org.il 054-5990006 02-9945013 מנהל ביצוע מועצה
וחברה כלכלית לפיתוח מגילות
יצחק דנון
dror_sinai@dead-sea.org.il 050-7935505 02-9945011 קב"ט המועצה דרור סיני
uriel_a@dead-sea.org.il 050-7307447 02-9945017 מהנדס המועצה אוריאל אהרונוב
hadasb@dead-sea.org.il 052-3790612   מחלקת הנדסה הדס בשן
yossil@dead-sea.org.il 054-6717946 02-9945012 איכות הסביבה/תברואה יוסי לב

dana_c@dead-sea.org
054-3258855 02-9945006 מזכירת ועדה, רישוי עסקים,
חכ"ל וביטחון
דנה כהן
yaels@dead-sea.org.il 050-3038126 02-5478624 מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים יעל סבג
sima_iluz@dead-sea.org.il 054-3266476 02-5478624 עובדת זכאות ומינהל
רכזת אדמיניסטרטיבית:
מח' רווחה ושרותים חברתיים
והמרכז הטיפולי "השתקפויות"
סימה אילוז
tziyona@dead-sea.org.il 054-4852899 02-9945015 מזכירות קבלה וגזברות ציונה שרביט
klita@dead-sea.org.il 050-8876299 02-9945004 דוברת המועצה ומנהלת אגף קהילה וצמיחה לירון סימון
agri@dead-sea.org.il 054-5970550 02-9945014 רכז חקלאות ותיירות חביב כץ
morana@dead-sea.org.il 054-7412077 02-6293543 מנהלת יחידת הנוער מורן אברשימי
hugim@dead-sea.org.il 054-7412077 02-6293543 רכזת חוגים ונוער מורן אברשימי
tarbut@dead-sea.org.il   052-3848340 02-6293541 רכזת תרבות וספורט תהילה הלוי-טסמה
gretah@dead-sea.org.il   02-9945007 רכזת שכר גרטה חזן
judit_y@dead-sea.org.il   02-9945009 הנהלת חשבונות וגביה יהודית יונה
office@dead-sea.org.il    02-6200207 הנהלת חשבונות  מורן איטח 
 Mazkirut.hinuch@dead-sea.org.il   02-9945020 מזכירת מחלקת החינוך שרה שריקי
mhinuch@dead-sea.org.il 052-4599677 02-6293544 מנהלת מחלקת החינוך טלי מוסקל
media@dead-sea.org.il   02-6293540 רכזת תקשורת  מרב מלכה
proyektim@dead-sea.org.il   02-6293538 רכזת תפעול ואדמנסטרציה מגי בן נון טובול
demography@dead-sea.org.il   02-9945021 רכזת צמיחה דמוגרפית  נעמה קוגמן
community@dead-sea.org.il   02-6200201 רכזת ליווי ישובים ותיירות  נופר ג'יבלי שוקרון 
hr@dead-sea.org.il   02-9945018 רכזת משאבי אנוש  נועה קלי 
  052-8348115   עוזר מנ"כלית המועצה יאיר ברין
arnona@dead-sea.org.il 02-9945008 02-6200204 מנהלת הכנסות ארנונה מעיין שחר
gan-maon@dead-sea.org.il   02-6293539 מנהלת תחום הגיל הרך אורטל מועלם
bkhilaty@dead-sea.org.il   02-6293536 מנהלת תכנית ביטחון קהילתי דבורה וייס
מספרי פקס
02-9943223   לשכה, מח' תרבות ותיירות והנהלת חשבונות
02-9400442   מח' בטחון, מח' חינוך, מח' רווחה ומח' הנדסה

 

    מוסדות חינוך ורווחה
  02-9944889   מזכירות   בית הספר מגילות
  02-9942243   פקס  
08-6222154 מזכירות בית הספר עין גדי
02-5478625   מרכז טיפולי- קלי"ה
02-5478626 פקס  

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft