תמונה מייצגת

איכות הסביבה ותברואה מידעון המועצה לסיכום הפעילות – אפריל 2022

החודש הגיעו 12 כלי אצירה כתומים חדשים שהתווספו ל 45 קיימים המפוזרים במרחב.

אנו נוסיף ונרחיב את מערך מחזור האריזות גם בתקופה הקרובה, לרווחת התושבים ולמען כדור הארץ!

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft