פניה למוקד מוקד נגישות
תמונה מייצגת

חקלאות ותיירות – מידעון המועצה לסיכום הפעילות – אוגוסט 2023

הגשת הפרוגרמה החקלאית לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי: יצחק (שמעון) וסרלאוף

החודש נציגים מטעם המועצה נפגשו עם השר יצחק וסרלאוף לצורך מסירת הפרוגרמה החקלאית למגילות.  אגף התכנון היה בממשלות קודמות חלק ממשרד החקלאות, כעת מכוח החלטת הממשלה הנוכחית אגף התכנון הועבר למשרד נגב גליל והחוסן הלאומי ברשות השר יצחק (שמעון) וסרלאוף.

המועצה פועלת להגדלת מספר הנחלות ביישובים, להגדלת שטח הנחלה ומספר הנחלות באופן משמעותי כמו גם  וקבלת זכויות מים.

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft