פניה למוקד מוקד נגישות
תמונה מייצגת

ביטחון- מידעון המועצה לסיכום הפעילות – אוגוסט 2023

תכנית פעולה לשיפור הביטחון ביישובי מגילות

החודש נפגשו מפקד החטיבה החדש אלוף משנה אביב אמיר, מפקד תחנת מעלה אדומים סגן ניצב יפתח אור וצוותיהם יחד עם נציגים מטעם המועצה לצורך גיבוש תכנית פעולה לביצוע שיתוף פעולה להגברת הבטחון ושמירה מיטיבה יותר ביישובי מגילות ובמרחב. שימת הדגש היא בעיקר על הכבישים, העסקים והחקלאות באזורנו.

המשתתפים דנו בין השאר על המשמעות של שיתופי הפעולה הפורמליים והבלתי פורמליים כדי לייצר אמון של התושבים בכוחות הבטחון וליצור הרתעה והגברת תחושת המשילות במרחב.  

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft