נוער

אודות פעילות תחום הנוער:

ייעודו של תחום הנוער, בפיתוח וטיפוח מסגרות חינוכיות חברתיות בחינוך הבלתי פורמלי.
עיקר הפעילות מתמקדת בליווי יישובי המועצה ובפעילות אזורית, בתכנים מקצועיים עבור אנשי החינוך הבלתי פורמלי במרחב המועצה, בתכנון משותף ובאיגום משאבים.
בנוסף לכך, ארגון אירועים והפעלות המיועדים לכלל בני הנוער במועצה, כגון: טיולים, ימי שיא, פעילות קיץ, כנסים, השתלמויות ועוד.


פעילויות הנוער במרחב מגילות מתקיימות בשלושה מעגלים עיקריים:

  1. פעילות יישובית   
  2. פעילות אזורית  
  3. פעילות תנועות הנוער

 

 

"מענה מחודש לנוער"
הינו תהליך ארגוני-חינוכי המתקיים בשנת 2021, בהובלת מחלקת החינוך במועצה בשיתוף עם הקהילות וגורמי החינוך בכל מרחב המועצה, אשר יוביל לקידום תחום הנוער במועצה וביישובים.

פרטים נוספים בקרוב.

 

מורן אברשמי

רכזת נוער

054-7412077             

02-9945016

דוא"ל: morana@dead-sea.org.il


 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft