פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 14/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 22/11/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

אילן בנוביץ', צחי רביב                                             -  אלמוג

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אפי מושקטו, רונן בר אברהם, איתי מאור              -  קלי"ה

עמית וייס                                                                 -  אבנת

פרחית אלדן, איציק דניאל                                       -  ורד יריחו

חיים לוי, שחר דרורי                                                -  מצפה שלם

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, עו"ד איתן מימוני, רו"ח אלון מררי, אורית הרשטיג, חביב כץ, אוריאל אהרונוב, דוד בלאו, רוחמה זקן.

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. סמכויות ואחריות חברי המליאה – עו"ד איתן מימוני.
 3. אישור פרוטוקול 13/2018.
 4. אישור תברי"ם.
 5. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/18.
 6. איוש ועדות המועצה.
 7. מסגרת תקציב לשנת 2019.
 8. פרוטוקול ל- 2/2018 – ועדת הנחות ארנונה.
 9. שונות.                                                                                                                                 

אריה כהן ברך את חברי המליאה החדשים שהצטרפו למליאה והודה לחברי המליאה שסיימו את הקדנציה שלהם על תרומתם לעשיה הציבורית במועצה. עו"ד איתן מימוני סקר את סמכויותיהם, אחריותם ותפקידם של חברי מליאת המועצה. הוא הדגיש את מחויבות העל שיש לכל חבר מליאה לכלל תושבי המועצה. אריה כהן וחברי המליאה הצהירו על מחויבותם לחוקי המדינה ולשליחותם הציבורית.

 1. אינפורמציה:
  א. 
  סקר נכסים - אריה ציין כי המועצה שוקדת על הכנת מכרז לבחירת חברה שתבצע סקר נכסים במועצה. הסקר יבוצע במהלך 2019.
  ב. צו ארנונה - אריה ציין שנעשית עבודה להתאים את צו הארנונה של המועצה לעידן  הנוכחי  . ידרש לשם כך אישור הן של משרד הפנים והן של משרד האוצר. העבודה נעשית ע"י עו"ד יזהר דגני.
  ג. אולם ספורט - באולם הספורט יש נזק כתוצאה מחדירת מים אל מתחת לרצפת הפרקט. האולם סגור. מתקיימים מגעים מול חברת הביטוח של המועצה להכיר בנזק ולתקן את הדרוש תיקון.
  ד. החלטת ממשלה - התקיימה ישיבת התנעה עם צוות מהחברה להגנות ים המלח לקידום תכנון של פרויקטים במרחב המועצה. הוגשה תכנית למימוש פרוסה ראשונה ממענקי הפיתוח שהובטחו למועצה (25 מיליון ₪  בחמש שנים ). המנה הראשונה של כ- 5.5 מיליון ₪ למימוש בשנת 2019.
  • ביקור קובי אלירז - עוזר שר הביטחון להתיישבות - אריה מסר אינפורמציה מביקורו של עוזר שר הביטחון להתיישבות. הביקור התמקד במתחם של ארנה סמוך למול נבו וכן באיתור חלופה לפינוי חאן אל אחמר. עוזר השר התחייב שכל פעולה שיש לה השלכות על המועצה שלנו תעשה בתיאום עם  המועצה . בשלב זה הוקפאה חלופת הפינוי אל סמוך לורד יריחו.

ה. ארנונה 2019 - בשנת 2019 יעודכנו תעריפי הארנונה בהתאם להנחיות משרד הפנים בשיעור של 0.32%. חיובי הארנונה יופקו בחודש דצמבר על פי צו הארנונה הקיים (בתוספת עדכון התעריפים). במקביל נעשית עבודה להתאמת צו הארנונה שתוגש לאישור משרדי הפנים והאוצר.

ו. מח"ט הבקעה - התקיימה פגישה עם מח"ט הבקעה. עלו מספר נושאי בטחון שוטפים. יש תלונות של תושבי בית הערבה על ריחות רעים שבאים מכיוון יריחו. עלה נושא של פתיחת אזור שפך הירדן כשמורת טבע.

ז. לידו יהודה - מגרש 12 תב"ע 608 – היזם אתו הגיעה המועצה להסדר פשרה בנושא חובות הארנונה אמור להגיע לפגישה במועצה יחד עם נציג מחברת פתאל במטרה לקדם  הקמת מלון על מגרש 12 בתב"ע 608.

ח. פרויקט סולארי - המועצה מקדמת הקמת פרויקטים סולאריים על גגות מבני הציבור במועצה ובמקביל הקמה של חווה סולארית. מתקיימים מגעים עם רשות החשמל על מנת שינתן מענה להולכת החשמל לאחר יצורו.

 1. אישור פרוטוקול 13/2018:החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 13/2018.
 2. תברי"ם
  • תב"ר 43 - פיתוח תשתיות ציבוריות מצפה שלם
   הגדלת התב"ר ב- 1,122,000 ₪ - מענק משרד השיכון
   סכום התב"ר המעודכן 2,615,694 ₪
   החלטה: תב"ר 43 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
 • תב"ר 95 - פיתוח תשתיות ציבוריות בית הערבה
  הגדלת התב"ר ב- 288,000 ₪ - מענק משרד השיכון.
  סכום התב"ר המעודכן 2,920,000 ₪
  החלטה: תב"ר 95 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
 • תב"ר 185 - פעולות חברה וקליטה
  הגדלת התב"ר ב- 244,600 ₪
  סכום התב"ר המעודכן 1,503,616 ₪
  החלטה: תב"ר 185 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
 • תב"ר 234 - מגרש דשא לקהילה
  הגדלת התב"ר ב- 150,010 ₪ - מענק מועצת ההימורים
  הגדלת התב"ר ב- 100,107 ₪ - העברה מתב"ר 254
  החלטה: תב"ר 234 כולל ההגדלות בו מאושר פה אחד.
 • תב"ר 250 - הקמת צוותי חוסן וחרום בישובי המועצה
  הגדלת התב"ר ב- 24,240 ₪ - מקרנות הרשות
  סכום התב"ר המעודכן 121,200 ₪
  החלטה: תב"ר 250 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
 • ​​​​​​​תב"ר 254 - הלוואת פיתוח
  הקטנת התב"ר ב- 100,107 ₪ - העברה לתב"ר 234
  סכום התב"רלאחרההקטנה בו1,399,893₪ .
  החלטה: תב"ר 254 כולל השינוי בו מאושר פה אחד.
 • ​​​​​​​תב"ר 282 - אנסמבל מוזיקלי
  הגדלת התב"ר ב- 63,330 ₪ - מענק משרד התרבות והספורט
  החלטה: תב"ר 282 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
 • ​​​​​​​תב"ר 305 - תכנון מבנה למחלקה לשירותים חברתיים
  45,000 ₪ - מענק מפעל הפיס
  החלטה: תב"ר 305 מאושר פה אחד.
 • ​​​​​​​תב"ר 306 - ציוד ורהוט לחדר הכושר במבנה הפיס
  150,000 ₪ - מענק מפעל הפיס
  החלטה: תב"ר 306 מאושר פה אחד.
 • ​​​​​​​תב"ר 307 - טיפול בלישמניה
  215,000 ש"ח
  193,332 ₪ - מענק המשרד להגנת הסביבה
  21,667 ₪ - העברה מקרנות הרשות
  החלטה: תב"ר 307 מאושר פה אחד.
 • ​​​​​​​תב"ר 308 - שיר וזמר תרבות יהודית
  35,237 ₪ - מענק משרד החינוך
  החלטה: תב"ר 308 מאושר פה אחד.
 • תב"ר 309 - טיפול נקודתי אבנת
  186,957 ₪ - מענק החטיבה להתיישבות
  החלטה: תב"ר 309 מאושר פה אחד.
 • ​​​​​​​תב"ר 310 - הלוואת פיתוח
  2,000,000 ₪ - הלוואה מבנק הפועלים
  ההלוואה ל- 10 שנים בריבית פריים. החזרים חודשיים.
  החלטה: תב"ר 310 מאושר פה אחד.
 • תב"ר 311 - גן משחקים אבנת
  431,434 ₪
  300,000 ₪ - מענק משרד החקלאות
  131,434 ₪ - השתתפות בעלים (אבנת)
  החלטה: תב"ר 311 מאושר פה אחד.
 • ​​​​​​​תב"ר 312 - גן משחקים קלי"ה
  392,588 ₪
  300,000 ₪ - מענק משרד החקלאות
  92,588 ₪ - השתתפות בעלים (קלי"ה)
  החלטה: תב"ר 312 מאושר פה אחד.
 1. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/18
  הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/18 הוצג ע"י רו"ח אלון מררי.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/18.
 1. איוש ועדות המועצה
  אריה מסר כי טרם השלים את שיחותיו עם חברי המליאה. זאת על מנת לאייש את כל ועדות המועצה. אולם, ניתן בשלב זה לאשר את מינוי חברי ועדת המכרזים. איוש שאר הועדות יובא לאישור בישיבת המליאה הבאה.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את איוש ועדת המכרזים של המועצה.
  אפי מושקטו – יו"ר הועדה
  פרחית אלדן – חברה
  עמית וייס – חבר
 1. מסגרת תקציב המועצה לשנת 2019
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מסגרת תקציב המועצה לשנת 2019 בסך של 20.5 מיליון ₪.
 1. פרוטוקול 2/2018 – ועדת הנחות ארנונה
  פרוטוקול מס' 2/2018 מישיבת ועדת הנחות לנושא ארנונה הובא לידיעת חברי המליאה.
 1. שונות
  1. מתחם ארנה
   ​​​​​​​אפי מושקטו ביקש לקבל הבהרות בנוגע למתחם של ארנה סמוך למול נבו. אריה השיב כי ארנה הקימה מתחם צמוד למחנה הצבאי במול נבו, המתחם מקבל שירותים מהמחנה הצבאי. המועצה האזורית מגילות לא מספקת שירותים למתחם של ארנה. בביקור של קובי אלירז, עוזר שר הביטחון להתיישבות, הוא ביקר גם במתחם של ארנה ובכוונתו להתייחס באופן רשמי למתחם.

 

                                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                      

 

                                                                                                                      אריה כהן

                                                                                                                   ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft