פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 11/2017 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 21/12/17 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                     –              ראש המועצה

יצחק גרומן                                                  –              אבנת

אפי מושקטו, מיכל ראב                              –              קלי"ה

הילה ברקי                                                   –              ורד יריחו

סוזי שליו                                                     -               בית הערבה

חיים לוי                                                       –              מצפה שלם

 

חסרים:

ניב כהן, צחי רביב, גבי שטרית, גבי פלקסר, פרחית אלדן

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, חביב כץ , דוד בלאו, יוסי לב, רוחמה זקן, אוריאל אהרונוב, דנון יצחק, לירון סימון, יעל סבג, אורנה דגן.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 10/2017.

 3. אישור תברי"ם.

 4. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/17.

 5. תקציב 2017.

 6. ועדת הנחות בנושא ארנונה פרוטוקול 4/2017.

 7. מעבר לחוזה אישי דוברת המועצה – לירון סימון.

 8. מינוי חברי ועדת בחירות לקראת הבחירות הקרובות.

 9. הצגת תכניות עבודה לשנת 2018 – מחלקות הביצוע.

 10. שונות.

 

 1. אינפורמציה:

  1. החלטת ממשלה -סיוע למרחב ים המלח – החלטת הממשלה בנושא סיוע למרחב ים המלח תובא לדיון בממשלה ככל הנראה ב- 11/1/18. התקיימו מספר פגישות במשרד ראש הממשלה, הסיוע יבוצע ע"י מספר משרדי ממשלה.

  2. החלטת ממשלה לסיוע לבקעת הירדן ולצפון ים המלח – שר השיכון, ח"כ יואב גלנט ושר החקלאות, ח"כ אורי אריאל, ביקרו השבוע בבקעת הירדן. מתגבשת יוזמה להכפיל את מספר התושבים בבקעה ובצפון ים המלח תוך מספר שנים. יש כוונה להפנות משאבים לאומיים להשגת יעד זה.

  3. ביקור נשיא המדינה - מר ראובן ריבלין– נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין ביקר בחוף מינרל והתרשם מבעיית הבולענים. הבטיח לסייע ככל שיוכל.

  4. פרס שר הפנים על ניהול תקין למגילות – המועצה האזורית מגילות קיבלה תעודת הוקרה על ניהול תקין בשנת 2016. התעודה הוענקה לאריה כהן, ראש המועצה, בטקס שהתקיים בבנייני האומה.

  5. המשרד לשוויון חברתי– המשרד לשוויון חברתי הקצה למגילות משאבים למימוש תכניות להעצמת נשים ולטיפוח אזרחים ותיקים. המועצה תפתח תברי"ם למימוש תכניות אלו.

  6. תכנית 360– יש יוזמה לגבש תכנית לאיתור צרכים לילדים, היוזמה היא בשיתוף של מספר משרדי ממשלה.

 

 1. פרוטוקול 10/2017:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 10/2017.

 

 1. תברי"ם:

  1. תב"ר 264 - הפעלת נהזי"ם
   31,903 ₪ מענק משרד הבריאות

            החלטה: תב"ר 264 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 265 - הסדרי העלאה והורדה באלמוג

850,000 ₪

595,000 ₪ מענק משרד התחבורה

255,000 ₪ השתתפות הישוב אלמוג

            החלטה: תב"ר 265 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 266 - רכישה והצבה של מבנים יבילים באלמוג

1,680,000  ₪ מענק משרד השיכון.

            החלטה: תב"ר 266 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 267 - רכישה והצבה של מבנים יבילים בבית הערבה

840,000 ₪ מענק משרד השיכון.

            החלטה: תב"ר 267 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 268 - העצמת נשים

98,792 ש"ח

59,275 ₪ מענק המשרד לשוויון חברתי.

39,517 ₪ העברה מקרנות הרשות.

            החלטה: תב"ר 268 מאושר פה אחד.

 

 1. תב"ר 269 - אזרחים ותיקים

100,000 ₪

60,000 ₪ מענק המשרד לשוויון חברתי

40,000 ₪ העברה מקרנות הרשות

            החלטה: תב"ר 269 מאושר פה אחד.

 

 1. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/17

רו"ח אלון מררי הציג את הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/17 בפני חברי מליאת המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/17.


 

 1. תקציב 2017

רו"ח אלון מררי הציג את תקציב 2017 כולל עדכוני התקציב שהיו במהלך השנה. התקציב המעודכן 22,858 אלש"ח.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2017. סך של 22,858 אלש"ח.

 

 1. ועדת הנחות לנושא ארנונה

פרוטוקול מס' 4/2017 מישיבת ועדת הנחות לנושא ארנונה של המועצה הונח בפני חברי מליאת המועצה.

 

 1. לירון סימון - דוברת המועצה - מעבר לחוזה אישי

אריה הציג את הצורך להעביר את לירון סימון, דוברת המועצה לחוזה אישי ב- 50% משכר בכירים. החוזה יועבר לאישור משרד הפנים כמתחייב ע"פ הנהלים.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת העסקת הגב' לירון סימון בחוזה אישי 50% משכר בכירים החל מ- 1/1/18.(כפוף לאישור משרד הפנים ) .

 

 1. ועדת בחירות

אריה עדכן כי התקבלה פניה ממר אבנר כהן, הממונה על הישובים היהודים במשרד הפנים שעלינו למנות ועדת בחירות שכן בשנת 2018 יתקיימו בחירות במועצה (נכון להיום הבחירות מתוכננות לחודש  5/2018 ,יתכן שנקבל הנחיה לדחות את הבחירות ל-10/2018 ) .

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינויים של החברים הבאים לוועדת הבחירות של המועצה לבחירות שיתקיימו בשנת 2018:

 1. מר אריאל סוקולוף מאבנת – יו"ר הועדה
 2. גב' טובה רפפורט ממצפה שלם – חברה
 3. מר איתי מאור מקלי"ה – חבר
 4. גב' אנה הלאלי מבית הערבה – חברה
 5. גב' עדנה כהן מאלמוג – חברה
 6. מר בני רחמים מורד יריחו – חבר

 

 1. הצגת תכניות עבודה לשנת 2018

אריה העיר כי מנהלי המחלקות במועצה הכינו כל אחד בתחומו תכניות עבודה לשנת 2018. היום יוצגו חלק מתכניות העבודה ובמליאה הבאה יוצגו תכניות נוספות.

 1. לירון סימון – דוברות וצמיחה דמוגרפית.
 2. אוריאל אהרונוב – הנדסה.
 3. דנון יצחק- ביצוע.
 4. יעל סבג – רווחה.
 5. יוסי לב – תברואה ואיכות הסביבה.
 6. חביב כץ – חקלאות.

          אפי ביקש שתכניות העבודה יועלו לאתר המועצה וכן שהחומר יועבר לחברי המליאה מבעוד  

          מועד כך שניתן יהיה לקרוא ולהתכונן לישיבה.
 

 1. שונות

 1. חיים לוי ביקש לבדוק אפשרות שתחומי הישוב יוגדרו כאזור תפעולי. אוריאל השיב שישוב המעוניין בכך יפנה אליו באופן מסודר לקבלת הנחיות.
 2. אפי העיר כי הבוא מבקש שכל מרחב המועצה על כל סוגיו יזכה לאותה התייחסות מצד המועצה. אוריאל השיב שראוי שתועבר אליו פניה מסודרת והוא יתייחס עניינית לטענה.
 3. חיים לוי העיר שיש סחבת בעבודת הקבלן בפרויקט 358. דנון ואוריאל השיבו כי הקבלן התחיל לעבוד בשני ישובים, התגלתה חוסר התאמה בין התכנון למצב בשטח ונדרש לעצור את הקבלן ולבצע התאמות בתכנון, זאת על מנת לצמצם את האפשרות לחריגות בביצוע.
 4. בהתאם לבקשה של צחי רביב מאלמוג נושא מינוי חברי הדירקטוריון בחברה הכלכלית לפיתוח מגילות ובחברה לפיתוח אתר הטבילה הוסר מסדר היום לישיבה. הנושא יעלה בישיבה הבאה.
 5. חיים לוי ביקש כי  המועצה  תבחן  אפשרות לתת  מענה  מרכזי  לנושא  הגזם  החקלאי  בעיקר  תמרים. אריה  השיב  שהנושא  יכנס לתכנית העבודה.


 

                                                                                                                       בברכה,


C:\Users\lishka\Documents\אריה פרטי\חתימה סרוקה.jpg
 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft