פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 10/2017 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 16/11/17 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                     –              ראש המועצה

יצחק גרומן                                                  –              אבנת

אפי מושקטו, מיכל ראב                              –              קלי"ה

פרחית אלדן, הילה ברקי                             –              ורד יריחו

רביב צחי                                                      -               אלמוג

 

חסרים:

גבי שטרית. חיים לוי, גבי פלקסר, ניב כהן, סוזי שליו.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, חביב כץ , דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 9/2017.

 3. אישור תברי"ם.

 4. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/17.

 5. הדו"ח הכספי הסקור החצי שנתי 30/6/17.

 6. תקציב 2018.

 7. הלוואות ביוב – רשות המים.

 8. סקירה ביטחונית.

 9. הארכת תוקף מינויה של יעל מאור כנציגת ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח  

      מגילות ובחברה לפיתוח אתר הטבילה.

 1. פרויקטים, תשתיות ופיתוח קול קורא החטיבה להתיישבות.

 2. שונות.

 

אריה ביקש להוסיף לסדר היום של הישיבה את נושא הדו"ח הסקור החצי שנתי של המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת נושא הדו"ח הסקור ל- 30/6/17 לסדר היום.

 

 1. אינפורמציה:

  1. תרגיל מל"ח מועצתי – אריה עדכן שהיום נערך תרגיל מל"ח מועצתי. המועצה התמודדה בתרגיל עם תרחיש של רעידת אדמה קשה שפקדה את צפון ים המלח. בתרגיל השתתפו גם נציגים של משרדי הממשלה השונים. התרגיל כלל גם את הרבשצי"ם של הישובים.

  2. פרויקט 358 – שיפור חזות הישובים – קיבלנו אישור משרד החקלאות להפעלת הפרויקט. ממתינים עדיין לאישור בכתב לעבודות באלמוג. הוצאו צווי התחלת עבודה לקבלן י.בזלת.

  3. מעביר מים בכביש לגשר עבדאללה – חברת חשמל המזרח ירושלמית יחד עם המינהל האזרחי עובדים על תיקון מעביר המים שקרס בכביש המוליך לגשר עבדאללה.

  4. החלטת ממשלה - בולענים – אתמול התקיימה ישיבה במשרד ראש הממשלה בהשתתפות המועצות תמר ומגילות כדי לגבש הצעה סופית להחלטת ממשלה בנושא סיוע למועצות תמר ומגילות בשל נזקי הבולענים.

יש כוונה להשקיע כ- 200 מיליון ₪ בשיפור הכבישים 1 ו- 90 בין צומת אלמוג לעין גדי.

  1. קולות קוראים החטיבה להתיישבות – המועצה והישובים הכינו רשימת צרכי פיתוח אותם מתכוונים להגיש לחטיבה להתיישבות במסגרת קול קורא לפיתוח הגשת הקולות הקוראים נעשית במדיה הדיגיטלית באמצעות תכנת מרכבה.

  2. ביקור מנכ"ל משרד החינוך – מר שמואל אבואב במגילות– מנכ"ל משרד החינוך ביקר במועצה. הודגשו בפניו המאפיינים הייחודיים של בית הספר מגילות, אוכלוסיות הטרוגניות, קושי בגיוס מורים וכו'.

  3. חגדיד– האירוע עבר בהצלחה. נכחו בו כ- 500 משתתפים. הכוונה לקיים את האירוע גם בשנים הבאות.

  4. ביקור ראש רח"ל (רשות חרום לאומית) – מתוכנן ביקור של ראש רח"ל במגילות.

  5. רשות העתיקות – מבוצעות חפירות ארכיאולוגיות סמוך לקלי"ה.

  6. ביקור השר להגנת הסביבה, זאב אלקין – מתוכנן ביקור של השר להגנת הסביבה במגילות.

  7. טורניר הכדורגל האזורי – בשבת הקרובה יערך טורניר כדורגל אזורי לזכרו של נמרוד כהן ז"ל. בטורניר יקחו חלק קבוצות מישובי המועצה.

  8. סקירה בטחונית – בשל נסיבות בלתי צפויות לא יכל הרמת"ק להגיע לישיבת המליאה. הסקירה הביטחונית תוצג בישיבת המליאה הבאה.

  9. קק"ל – אריה עדכן כי יש מגעים עם הנהלת קק"ל להסדרת חוב אגודת המים לקרן הקיימת.

 

 1. פרוטוקול 9/2017:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 9/2017.

 

 1. תברי"ם:

  1. תב"ר 258 – שכונה דרומית בקלי"ה

2,095,000 ש" מענק משרד השיכון

            החלטה: תב"ר 258 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 259 – מט"ש אלמוג

2,666,586 ₪ מענק רשות המים.

            החלטה: תב"ר 259 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 260 – גרור כיבוי ורד יריחו

30,000 ₪:

15,000 ₪ מענק משרד הביטחון.

15,000 ₪ השתתפות הישוב.

            החלטה: תב"ר 260 מאושר פה אחד. 

  1. תב"ר 261 – פעולות חברה וקליטה 2017

1,660,000 ₪:

830,000 ₪ מענק החטיבה להתיישבות.

830,000 ₪ השתתפות המועצה והישובים.

            החלטה: תב"ר 261 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 262 – סולארי מגילות

1,670,000 ש" מענק משרד הפנים.

            החלטה: תב"ר 262 מאושר פה אחד.

  1. תב"ר 263 – פיתוח תיירותי

664,000 ₪ מענק משרד הפנים.

            החלטה: תב"ר 263 מאושר פה אחד.

אפי וצחי רביב ביקשו שתכנית הפיתוח שתתגבש תוצג בפני חברי המליאה.

 

רשימת תברי"ם לסגירה

הפעילות בתברי"ם הבאים הסתיימה:

130 – הקמת בית כנסת בקלי"ה

161 – הסדרי העלאה והורדה תלמידים.

195 – נהזי"ם 2015.

235 – סל מדע.

244 – שיפוצי קיץ 2017.

251-שיפוץ מבנה ציבור בקלי"ה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/17

             הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/17 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. צחי רביב ביקש שלמליאה           

             יוצג דו"ח של הוצאות השכר במועצה ב- 2017 וב- 2016.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 30/9/17.

 

 1. הדו"ח הכספי הסקור ל- 30/6/17

הדו"ח הסקור ל- 30/6/17 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. הדו"ח נסקר על ידי משרד רואה חשבון שמונה ע"י משרד הפנים.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הסקור ל- 30/6/17.

 

 1. תקציב 2018

מנהלי המחלקות של המועצה שוקדים על הכנת תכנית עבודה לשנת 2018. התכניות נוגעות הן לתקציב השוטף והן לתברי"ם. מנהלי המחלקות יציגו את תכניותיהם במליאות הקרובות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2018, סך של 20,000 אלש"ח.

 

 1. הלוואות ביוב - רשות המים

הישובים קלי"ה ואלמוג הגישו לרשות המים תכניות לשדרוג המטשי"ם בישובים. רשות המים אמורה להקצות מענק בהתאם לתבחינים ובהתאם לנהלים של רשות המים. המימון המשלים לצורך ביצוע המטשי"ם (התקציב הדרוש מעבר למענק של רשות המים) יגיע מהלוואות אותן תיקח המועצה והפירעון של ההלוואות יעשה ע"י הישובים קלי"ה ואלמוג בהתאמה (כל ישוב יפרע את ההלוואה שנלקחה למט"ש שלו). ההלוואות הניתנות באמצעות רשות המים לפיתוח מערכות ביוב ניתנות ל- 25 שנים.

 

 1. פרוגרמה חקלאית

חביב כץ, רכז החקלאות במועצה הציג את התכנית שהוגשה למשרד החקלאות להגדיל את מספר הנחלות המאושר ליישובי המועצה. המשמעות של הגדלת מספר הנחלות היא איתור שטחי חקלאות נוספים והוספת מקורות מים המסופקים לאזורינו. מי שמעוניין להתעמק בתכנית שהוגשה מוזמן לקבוע עם חביב פגישה.

 

 1. הארכת תוקף מינויה של יעל מאור כדירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח מגילות ולפיתוח אתר הטבילה

נדרש לחדש את מינויה של יעל מאור כדירקטורית בתאגידים העירוניים של המועצה שכן תוקף המינוי הוא ל- 3 שנים ובחברה לפיתוח אתר הטבילה תוקף המינוי פג.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חידוש מינויה של יעל מאור כדירקטורית מטעם הציבור בתאגידים העירוניים- החברה לפיתוח אתר הטבילה והחברה הכלכלית לפיתוח מגילות.

צחי רביב ביקש לקיים דיון במליאה הבאה בנושא הרכב הדירקטוריונים של התאגידים העירוניים.

 

 1. קול קורא החטיבה להתיישבות פיתוח תשתיות

הוצגה בפני המליאה רשימת פרויקטים אותם בכוונת המועצה ויישוביה להגיש לחטיבה להתישבות במסגרת קול קורא לפיתוח תשתיות.

רשימת הפרויקטים:

 

מספר סעיף

ישוב

תב"ע

מגרש

יעוד

פרויקט

1.

מועצה

שטח שיפוט המועצה

מרחב המועצה

תממ 600

עדכון שכבות תצ"א למערכות GIS

2.

מועצה

שטח שיפוט המועצה

מרחב המועצה

תממ 600

סקר נגישות למרחב המועצה

3.

קלי"ה

605/4

807

שטח למוסד מבני חינוך, תרבות וספורט

פיתוח חצרות ושדרוג תשתיות בבית ספר, מרכז רווחה ואולם ספורט

4.

קלי"ה

605/4

912

913

דרך קיימת ומאושרת

שפ"פ

שפ"פ

דרך קיימת ומאושרת

שדרוג תשתיות, הסדרת חניות וכביש היקפי

5.

קלי"ה

605/4

803

שטח למבני ציבור

שדרוג מתקני משחקים קיימים

6.

קלי"ה

605/4

805

מלונאות וחופש

תכנון שדרוג תשתיות לפארק משחקים קיים

7.

אבנת

611

602

שטח למוסד חינוכי

מקווה טהרה

8.

אבנת

611

2003

2001

דרך מאושרת

שצ"פ

דרך מאושרת

הקמת טיילת בין שכונת קבע למרכז הישוב והקמת תשתיות

9.

אבנת

611

602

שטח למוסד חינוכי

שיפוץ מבנה מועדון

10.

אבנת

611

602

שטח למוסד חינוכי

הרחבת מבנה רב תכליתי

11.

אבנת

611

602

שטח למוסד חינוכי

מעון יום

12.

אלמוג

604

א

מגורים

תשתיות ומבנים יבילים לקליטה

13.

אלמוג

604

ה

מבני ציבור

תכנון מרכז תרבות ומבני חינוך

14.

אלמוג

604

דרכים קיימות ומאושרות

דרכים קיימות ומאושרות

פיתוח ושדרוג תשתיות קיימות

15.

מצפה שלם

607/1

א

מגורים

שיפוץ מבני מגורים

16.

מצפה שלם

607/1

מ

אזור ספורט

שיפוץ מבנה בריכה

17.

ורד יריחו

603

אזור צבוע חום

מבני ציבור

שיפוץ מבנה מועדון קיים

18.

ורד יריחו

603/2

אזור צבוע חום

מבני ציבור

מעון יום וגן ילדים

19.

ורד יריחו

603

אזור צבוע ירוק

שפ"פ

שדרוג תשתיות בישוב הוותיק

20.

ורד יריחו

603

אזור צבוע באלכסונים לבן וירוק

אזור מבני משק

שדרוג תשתיות

21.

בית הערבה

602/1

611

מתקן הנדסי

תכנון מתקן טיהור שפכים

22.

בית הערבה

602/1

733

508

שפ"פ

הצבת גנרטור חירום

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגשת הפרויקטים הנ"ל לחטיבה להתיישבות במסגרת קול קורא לפיתוח תשתיות.

 

 1. שונות

  1. וועדת ביטחון

אריה הציע את מועמדותו של תא"ל אפי מושקטו לשמש כיו"ר וועדת הביטחון במועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של אפי מושקטו כיו"ר וועדת ביטחון במועצה.

  1. אפי ביקש לבדוק האם יש אפשרות שתושב הרחבה קהילתית יקבל נחלה (קרקע ומים כאמצעי יצור).

  2. אפי ביקש לבדוק שוב אפשרות שעבודה בחינוך תוכר כעבודה מועדפת.

 

                                                                                                                       בברכה,


C:\Users\lishka\Documents\אריה פרטי\חתימה סרוקה.jpg
 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft