פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 9/2017 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 19/10/17 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                     –              ראש המועצה

חיים לוי                                                       –              מצפה שלם

אפי מושקטו, גבי פלקסר, מיכל ראב           –              ורד יריחו

סוזי שליו                                                     –               בית הערבה

רביב צחי, ניב כהן                                        -               אלמוג

חסרים:

הילה ברקי, פרחית אלדן, יצחק גרומן, גבי שטרית.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, איריס שש-כוכבי, חביב כץ ,אוריאל אהרונוב, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 8/2017.

 3. אישור תברי"ם.

 4. הנחה בארנונה לבניין ריק.

 5. קולות קוראים החטיבה להתיישבות.

 6. שונות.


 

 1. אינפורמציה:

  1. 50 שנה להתיישבות בבקעת הירדן – המועצה האזורית בקעת הירדן חוגגת היום 50 שנה להתיישבות בבקעת הירדן, החגיגות יתקיימו במעמד ראש הממשלה. אריה ברך את המועצה שכנתינו מצפון לרגל האירוע.

  2. תכניות עבודה לשנת 2018 – רכזי המועצה מכינים תכניות עבודה לשנת 2018, כל רכז בתחומו, תכניות העבודה יקבלו ביטוי בתקציב המועצה לשנת 2018.

  3. ביקור שר שלום ג'רבי – שר שלום ג'רבי ביקר במועצה, אריה הציג בפניו את הצרכים שיש לישובי המועצה בהסתייעות בבנות שירות, הביקור היה באבנת ובבית הספר. הובהר שניתן להציב בנות שרות המתגוררות באחד מישובי המועצה לשירות לאומי בתחום המועצה.

  4. הצעת מחליטים לאזור ים המלח – אריה עדכן בנוגע לישיבה שהתקיימה במשרד ראש הממשלה בנושא. מתוכננת ישיבה נוספת ב- 15/11/17 יחד עם נציגי משרדי הממשלה השונים. הכוונה לתכלל את עבודת משרדי הממשלה השונים באמצעות משרד ראש הממשלה למתן סיוע מיוחד למרחב ים המלח (המועצות מגילות ותמר).

  5. תרבות - חגדיד – אריה עדכן כי בשבוע הבא יתקיים חג הגדיד במגילות. הארוע ימשך יומיים בחמישי ובשישי. משרד התרבות והספורט וכן הקרן הקיימת לישראל תומכים בארוע.

  6. הקרן הקיימת לישראל– הקק"ל אמורים לבצע את עבודות העפר במתחם השכונה הדרומית בקלי"ה. מדובר בתכנית משותפת של משרד השיכון והקרן הקיימת, בנוסף, הקרן הקיימת אמורים לבצע דרך מזרחית לכביש 90 במסגרת פרוייקט דרכים חקלאיות ביטחוניות.

  7. משרד החקלאות– העברנו חומרים לחברת הבקרה של משרד החקלאות, קיבלנו הערות, ההערות תוקנו ונשלחו לחברת הבקרה, ממתינים לאישור לתחילת הביצוע של הפרויקט.(שידרוג חזות הישובים  החלטת ממשלה  358  )  .

  8. החטיבה להתיישבות – החטיבה להתיישבות החלה לעבוד. פורסם קול קורא לפעולות חברה וקליטה לשנת 2017. אמור להתפרסם בשבוע הבא קול קורא לעבודות פיתוח ותשתית. הקולות הקוראים מפורסמים ברמה ארצית והתחרות על המשאבים  תהיה ברמה ארצית.

 

 1. פרוטוקול 8/2017:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 8/2017.

 

 1. תברי"ם:

  1. תב"ר 208 – הלוואת פיתוח

            הקטנת התב"ר ב- 203,516 ₪.

            העברה לתב"ר 234.

             סכום  התב"ר  לאחר  ההקטנה בו   334,172  ₪   .

            החלטה: תב"ר 208 כולל ההקטנה בו מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 234 – מגרש דשא סינטטי

הגדלת התב"ר ב- 203,516 ₪.

העברה מתב"ר 208.

סכום  התבר  לאחר  ההגדלה בו   803,516  ₪   .

            החלטה: תב"ר 250 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 257 – נגישות פרטנית

30,000 ₪ מענק משרד החינוך.

            החלטה: תב"ר 257 מאושר פה אחד.

 

רשימת תברי"ם לסגירה

הפעילות בתברי"ם הבאים הסתיימה:

124 – מרכיבי ביטחון באבנת.

149 – שילוט חופי רחצה.

193 – תחנת הסעה באלמוג.

210 – נגישות פיזית פרטנית גן אלמוג.

213 – סככות צל לחופי רחצה.

215 – סימון כבישים והתקני בטיחות.

668 – בריכת בית הערבה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. הנחה בארנונה לבניין ריק

בהתאם לתקנות רשאית המועצה לקבוע הנחה בארנונה למחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת כמפורט להלן:

  1. עד 6 חודשים    עד     100%   הנחה   .

  2. מהחודש השביעי עד החודש ה- 12 עד 66.6%  הנחה   .

  3. מהחודש ה- 13 עד החודש ה- 36 עד 50%    הנחה    .

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הנחה בארנונה למחזיק בבניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת עד 6 חודשים   הנחה  100%.

מהחודש ה- 7 עד החודש ה-  12     66.6%  הנחה.

מהחודש ה- 13 עד החודש ה- 36      50% הנחה.

מליאת המועצה מאשרת ומאמצת את סעיפי המשנה בסעיף 13 לתקנות ההנחה בארנונה סעיפים 13ב', 13ג', 13ד' ו- 13ה'.

הודגש שאישור המועצה בדבר ההנחה לבינין ריק הינו אך ורק  לבניין המשמש למגורים.

 

 1. קולות קוראים החטיבה להתיישבות

החטיבה להתיישבות פרסמה קולות קוראים בנושאים של חברה וקליטה ובנושא תשתיות ופיתוח. בכוונת המועצה להגיש את הקולות הקוראים אותם פרסמה החטיבה להתיישבות.

בנושא חברה וקליטה המועצה מתכוונת להגיש פרויקטורים בישובים, רכזי צמיחה דמוגרפית בישובים, וכן סיוע במימון עובדים במועצה העוסקים בצמיחה דמוגרפית.

בכוונת המועצה להגיש את הישובים אבנת וקדם ערבה כישובים הזקוקים לטיפול נקודתי על ידי החטיבה להתיישבות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הגשת הקולות הקוראים של החטיבה להתיישבות לרבות הגשת הישובים אבנת וקדם ערבה כישובים הזקוקים לטיפול נקודתי.

 1. שונות

  1. עדכון הפרוגרמה של הישובים

גבי שאל מה הסטטוס של עדכון הפרוגרמה של הישובים, חביב כץ ענה לו שהחומר הוגש למשרד החקלאות ונמצא בטיפול מחוז העמקים של משרד החקלאות. גבי ביקש שהנושא של עדכון הפרוגרמה של הישובים יוצג בישיבת המליאה הבאה.

  1. חוזים על שטחים חקלאיים

גבי שאל מה קורה עם הטיפול בקבלת היתרים רשמיים מהמנהל האזרחי על קרקעות אותן מעבדים ישובי המועצה. אריה השיב שהמנהל האזרחי לא מטפל בנושא בטענה של מחסור בכח אדם במחלקה של קמ"ט אפוטרופוס.

  1. מתן הכרה בעבודה בחינוך כעבודה מועדפת

אפי ביקש שיעשה מאמץ מול גורמי הממשלה השונים לקבל הכרה בעבודה בחינוך כעבודה מועדפת (עבודה המזכה חיילים משוחררים במענק מיוחד לאחר תקופה מסוימת של עבודה במקצוע המועדף).

אריה השיב שהנושא יבחן מול משרדי הממשלה.


 

                                                                                                                       בברכה,


 

C:\Users\lishka\Documents\אריה פרטי\חתימה סרוקה.jpg


 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft