פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 8/2017 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 7/9/17 במשרדי המועצה

 

משתתפים:

אריה כהן                                         –              ראש המועצה

חיים לוי                                           -               מצפה שלם

הילה ברקי, פרחית אלדן                 –              ורד יריחו

סוזי שליו                                         -               בית הערבה

יצחק גרומן                                      -               אבנת

 

חסרים:

גבי פלקסר, מיכל ראב, גבי שטרית, ניב כהן, צחי רביב.

 

נוכחים:

אורית הרשטיג, חביב כץ, עו"ד יזהר דגני, רו"ח אלון מררי, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 7/2017.

 3. אישור תברי"ם.

 4. אישור הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/17.

 5. אישור הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/16.

 6. אישור הדו"ח המפורט לשנת 2016.

 7. פרוטוקול מס' 2/2017 וועדת הנחות ארנונה.

 8. שונות.

 

 1. אינפורמציה:

  1. ביקור שרים –אריה עודכן כי מתוכננים ביקורי שרים במועצה בתקופה הקרובה.  ב- 17/9/17 יגיע אלינו שר הביטחון איווט ליברמן כחלק מביקור של מועצת יש"ע במועצה.

  2. שביל אופניים – חנכנו השבוע שביל אופניים בקטע בין צומת הלידו ואלמוג. בטקס נכחו מנכ"ל משרד התיירות, מר אמיר הלוי, ומנכ"ל רשות הטבע והגנים, מר שאול גולדשטיין. שביל האופניים מהווה עוד נתבך במגוון אפשרויות התיור במרחב המועצה.

  3. אדמות נסיגת הים – אריה עודכן שנמשכים המאמצים להכריז על אדמות נסיגת הים כעל אדמות מדינה, מדובר בכ – 130,000 דונם.

  4. קול קורא להצבת מבנים יבילים בישובי המועצה – הוגש קול קורא של משרד השיכון להצבת מבנים יבילים. הישובים שגילו עניין בקול הקורא הם: אלמוג, בית הערבה וקלי"ה. הכוונה ליצור אפשרות למגורים זמניים בישובים לנקלטים שבכוונתם לבנות בית בישוב.

  5. החטיבה להתיישבות – קיבלנו מהחטיבה טיוטה להערות של קול קורא אותו בכוונת החטיבה להתיישבות לפרסם כבר השנה, מדובר בפעולות חברה וקליטה.

  6. עו"ס קהילתי – המועצה תגייס עו"ס קהילתי שיסייע בגיבוש תהליכים אירגוניים להסרת חסמי קליטה בישובי המועצה וכן לשיפור ההערכות של צוותי הצח"י (צוות חרום ישובי) בישובי המועצה.

  7. ביקור עמיקם סבירסקי מהיחידה להתיישבות במשרד הביטחון – עמיקם מתוכנן להגיע אלינו בשבוע הבא. בכוותינו להציף צרכים רלוונטיים על מנת לקדם נושאים בתחום טיפולו ( מרכיבי בטחון) בהרחבות הישובים, דרכים חקלאיות ביטחוניות, מתחמי איגום לכלים חקלאיים ועוד.

  8. חינוך – שנת הלימודים נפתחה כסדרה. בית הספר האזורי במגילות עבר בקיץ "מתיחת פנים", קיבלנו תגובות טובות מההורים על המבצע, יש שיפור משמעותי בנראות של ביה"ס.

  9. צהרונים – התכנית שהוצעה ע"י משרד החינוך בעייתית ואין היא נותנת מענה לאופי המיוחד שלנו. התכנית לא נותנת מענה להסעות כל שלא ניתן לקיים את הצהרון בין כתלי ביה"ס. פנינו לוועדת חריגים במשרד החינוך, ממתינים להתייחסותם.

  10. ביה"ס עין גדי – יש מנהל חדש בבית הספר בעין גדי, מורגשת אווירה אחרת, טובה יותר בהתייחסות לתלמידי מגילות.

  11. מיתוג ים המלח – נמשכים המגעים עם מ.א. תמר לגיבוש מיתוג משותף לכל מרחב ים המלח.

  12. הצעת מחליטים שתובא לממשלה – אריה עדכן כי יש טיוטת הצעה, ביקשנו לקבלה להערות. נקבעה ישיבה במשרד ראש הממשלה לסוף אוקטובר.

  13. חטיבה מרחבית – יש מח"ט חדש בבקעת הירדן, הוצב גדוד סדיר במח"ט נבו. אריה עודכן שאנו בקשר הדוק עם הצבא בכל הנוגע לתחומים בהם הצבא פועל לקיום שגרת חיים סבירה באזור.

  14. גשר אלנבי – אריה עידכן כי גשר אלנבי אמור להתחיל לעבוד כל השנה בכל שעות היממה. המקום מציע הרבה אפשרויות תעסוקה, ראוי שתושבים שלנו ישתלבו עבודה בגשר.

  15. מלגות – המועצה חילקה מלגות ל – 53 סטודנטים ולנוער מצטיין. הילה ברקי העירה שלדעתה אין צורך שהמועצה תעסוק בחלוקת מלגות מהתקציב השוטף, לדעתה יש מספיק גופים אחרים שמעניקים מלגות לסטודנטים. אריה העיר כי תעשה חשיבה נוספת בנושא.

  16. חוגים – אורית מסרה דיווח על ההערכות להפעלת חוגים בשנת 2017, מדובר בחוגים לבני נוער ולמבוגרים, המועצה תערך עם תוכנה לרישום ולגביה באמצעות האינטרנט. הכוונה להציע מגוון רחב של פעילויות חוגים.

 2. פרוטוקול 7/2017:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 7/2017.

 1. תברי"ם:

  1. תב"ר 218 – פסטיבל יוצא לאור

            הגדלת התב"ר ב- 70,000 ₪.מענק משרד התרבות והספורט.

            סכום התב"ר העדכני 170,000 ₪.

            החלטה: תב"ר 218 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 250 – צוותי חוסן ישוביים

            96,960 ₪ מענק משרד הרווחה.

            החלטה: תב"ר 250 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 251 - שיפוץ מבנה ציבור בקלי"ה.

63,903 ₪ מענק ההסתדרות הציונית העולמית..

            החלטה: תב"ר 251 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 252 - תרבות יהודית פרוייקט פנאי

40,000 ₪ מענק משרד החינוך.

            החלטה: תב"ר 252 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 253 - תשתיות ל- 3 יבילים במצפה שלם

            120,000 ₪ מענק משרד הבינוי והשיכון .

            החלטה: תב"ר 253 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 254 - הלוואת פיתוח

1,500,000 ₪ הלוואה מבנק הפועלים

ההלוואה לעשר שנים, בריבית פריים + 0.15 בהחזרים חודשיים.

החלטה: תב"ר 254 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 255 - חג גדיד

212,500 ₪:

            162,500 ₪ מענק משרד התרבות והספורט.

50,000 ₪ מענק הקרן הקיימת לישראל.

            החלטה: תב"ר 255 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 256 - סימון כבישים והתקני בטיחות

126,259 ₪:

            88,383 ₪ מענק משרד התחבורה.

50,000 ₪ העברה מקרנות הרשות..

            החלטה: תב"ר 256 מאושר פה אחד.

 

 1. הדו"ח הרבעוני הסקור ל- 30/6/17

הדו"ח הרבעוני הסקור ל- 30/6/17 הוצג בפני חברי המליאה ע"י רואה החשבון אלון מררי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 30/6/17.

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/16.

הדו"ח הכספי השנתי המבוקר ל- 31/12/16 הוצג בפני חברי המליאה ע"י רואה החשבון אלון מררי.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל- 30/6/16.

 1. הדו"ח המפורט לשנת 2016.

הדו"ח המפורט לשנת 2016 שהוכן ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים הוצג בפני חברי המליאה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח המפורט לשנת 2016.

מליאת המועצה מנחה את עובדי המועצה להמשיך ולפעול בהתאם לנהלים ולכללים המחייבים את המועצה וכן לפעול לתיקון ליקויים ככל שיש כאלה בהתאם להערות שעלו בדו"ח המפורט.

 1. פרוטוקול מס' 2/2017, ו- 3/2017של וועדת הנחות לנושא ארנונה

הפרוטוקולים 2/2017, ו- 3/2017 הונחו על שולחן המליאה והובאו לידיעת חברי מליאת המועצה. 

                                                                                                                       בברכה,


C:\Users\lishka\Documents\אריה פרטי\חתימה סרוקה.jpg
 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft